preloader
   

Přírodovědný úsek Muzea Beskyd Frýdek-Místek


Přírodovědný úsek Muzea Beskyd Frýdek-Místek sídlí v Langově domě (ul. Hluboká 66). Zabývá se především dokumentací a výzkumem přírodních poměrů v Moravskoslezských Beskydech a v Podbeskydí. Sběry a průzkumy jsou zaměřeny na území okresu Frýdek-Místek, který ležína rozhraní Moravy a Slezska v jihovýchodní části Moravskoslezského kraje. Z hlediska geomorfologie náleží toto území do provincie Západních Karpat, a proto se také v tomto území vyskytuje celá řada druhů s karpatským rozšířením. Sběrné území je biotopově pestré – zahrnuje řadu cenných lokalit a maloplošných chráněných území, ale také výrazně antropogenně ovlivněné lokality, jako jsou např. haldy nebo odkaliště.

Za dobu činnosti přírodovědného úseku (od roku 1967) byla vybudována rozsáhlá sbírka přírodnin. Předměty představují především dokladový materiál získaný v průběhu četných přírodovědných průzkumů Frýdeckomístecka, v menší míře je sbírka doplňována dary a nákupy. Sbírka má velký vědecký, informační a kulturní význam. Je členěna na 6 podsbírek (v závorce jsou uvedeni jejich kurátoři):

Podle zákona č. 122/2000 Sb. je sbírka zapsána do Centrální evidence sbírek ČR (CES ČR).

Kromě sbírkotvorné a výzkumné činnosti se přírodovědný úsek zabývá přípravou výstav, přednášek, exkurzí, odborných i populárně-naučných článků, v sezóně provozuje mykologickou a botanicko-bryologickou poradnu (běžná badatelská a poradní činnost pak funguje po celý rok). Úsek spolupracuje s dalšími institucemi např. při terénních výzkumech, ekologických olympiádách, oslavách Dne Země, apod.

Přírodovědné poradny

Od roku 2021 fungují v sídle přírodovědného úseku Muzea Beskyd Frýdek-Místek tyto poradny:

Bližší informace naleznete zde.

 


Publikační činnost

Pod přírodovědným úsekem pravidelně vychází přírodovědný sborník Acta Musei Beskidensis. 

                 


© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace


 

 
 
 
 
 

Zpracování cookies

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.