preloader
   

Přírodovědný úsek Muzea Beskyd Frýdek-Místek


Přírodovědný úsek Muzea Beskyd Frýdek-Místek sídlí v Langově domě (ul. Hluboká 66). Zabývá se především dokumentací a výzkumem přírodních poměrů v Moravskoslezských Beskydech a v Podbeskydí. Sběry a průzkumy jsou zaměřeny na území okresu Frýdek-Místek, který ležína rozhraní Moravy a Slezska v jihovýchodní části Moravskoslezského kraje. Z hlediska geomorfologie náleží toto území do provincie Západních Karpat, a proto se také v tomto území vyskytuje celá řada druhů s karpatským rozšířením. Sběrné území je biotopově pestré – zahrnuje řadu cenných lokalit a maloplošných chráněných území, ale také výrazně antropogenně ovlivněné lokality, jako jsou např. haldy nebo odkaliště.

Za dobu činnosti přírodovědného úseku (od roku 1967) byla vybudována rozsáhlá sbírka přírodnin. Předměty představují především dokladový materiál získaný v průběhu četných přírodovědných průzkumů Frýdeckomístecka, v menší míře je sbírka doplňována dary a nákupy. Sbírka má velký vědecký, informační a kulturní význam. Je členěna na 6 podsbírek (v závorce jsou uvedeni jejich kurátoři):

Podle zákona č. 122/2000 Sb. je sbírka zapsána do Centrální evidence sbírek ČR (CES ČR).

Kromě sbírkotvorné a výzkumné činnosti se přírodovědný úsek zabývá přípravou výstav, přednášek, exkurzí, odborných i populárně-naučných článků, v sezóně provozuje mykologickou a botanicko-bryologickou poradnu (běžná badatelská a poradní činnost pak funguje po celý rok). Pravidelně vychází přírodovědný sborník Acta Musei Beskidensis. Úsek spolupracuje s dalšími institucemi např. při terénních výzkumech, ekologických olympiádách, oslavách Dne Země, apod.

Mykologická poradna

Od roku 2014 funguje v sídle přírodovědného úseku muzea mykologická poradna pro všechny houbaře, amatérské mykology a milovníky přírody. S Vašimi houbařskými úlovky Vám v provozní době poradny poradí náš externí spolupracovník Ing. Jiří Lederer (tel. 739 329 282).

Dotazy i fotografie hub je možno zaslat na e-mail: houby_poradna@muzeumbeskyd.com.


Botanicko-bryologická poradna

Od roku 2014 funguje v sídle přírodovědného úseku Muzea Beskyd Frýdek-Místek botanicko-bryologická poradna.
Zabývá se planě rostoucími druhy cévnatých rostlin (nevztahuje se na zahradnické výpěstky a zplanělé druhy ze zahrádek) a mechorostů. Poradí vám botanička Ing. Petra Juřáková a bryoložka RNDr. Jana Tkáčiková, vždy v pondělí v provozní době poradny.

Botanicko-bryologická poradna probíhá až do konce září a doplňuje unikátní projekt našeho muzea v rámci České republiky – možnost využít spojené botanické, bryologické a mykologické poradenství na jednom místě.

Dotazy i fotografie rostlin a mechorostů je možno zaslat také na e-mail: petra.jurakova@muzeumbeskyd.comjana.tkacikova@muzeumbeskyd.com


 

   

 


© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace