preloader
   

Zoologie obratlovců


Kurátor sbírky: Mgr. Kateřina Janová

Stručná charakteristika sbírky:

Ve sbírce je zastoupeno pět tříd obratlovců: ryby, obojživelníci, plazi, ptáci a savci. Právě ptáci a savci tvoří převážnou většinu sbírky, a to ve formě dermoplastických preparátů a kožek (balků), osteologického (kosterního) materiálu, nidologického a oologického materiálu (hnízda a snůšky vajec), loveckých trofejí a v malé míře lihových preparátů. Sbírková kolekce je vzhledem k druhovému zastoupení velkých obratlovců v rámci kraje naprosto unikátní.

Sbírka vznikla koncem 60. let minulého století. Základ sbírky tvoří preparáty z dílny tehdejšího ostravského preparátora F. Holingera, nejstarším preparátem je tetřev hlušec pocházející z počátku minulého století z Moravskoslezských Beskyd, snůška vajec dlaska tlustozobého je datována rokem 1940. Postupně byla sbírka doplňována až na dnešních téměř 4 000 ks. Velká část sbírky je instalována v trvalé expozici Beskydy, příroda a lidé. V současném období je sbírka doplňována prostřednictvím darů a nálezů, případně nákupem.


Na vybudování sbírky se podíleli zejména F. Petřík (1969-1995, zakladatel sbírky a tvůrce její koncepce) a P. Džubera (1997-2002, rozšíření a doplnění sbírky), v malé míře rovněž B. Mikátová-Bakalíková (1983-1985) a V. Škorpíková-Mališová (1987-1991).

Provenience sbírkového fondu:

Sbírkový fond pochází především z širší oblasti Frýdeckomístecka - Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve. Malá část v rámci srovnávacího materiálu pochází z jiných částí České, případně Slovenské republiky. V současnosti je sběrové území Muzea Beskyd vymezeno přirozeným regionem Pobeskydí. 

 


© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace


 

 
 
 
 
 

Zpracování cookies

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.