preloader
   

Zoologie bezobratlých


Kurátor sbírky: RNDr. Petr Jeziorski, Ph.D.

Stručná charakteristika sbírky:

Základ entomologické sbírky vznikl nákupem v letech 1968-1969 od renomovaných entomologů B. Dobšíka (Heteroptera, Orthoptera), M. Janovského (Lepidoptera), L. Volného (Coleoptera) a malakozoologa B. Kostrzy (Mollusca).
Od roku 1971 až dosud je entomologická sbírka kvalitativně i kvantitativně doplňována vlastními sběry z terénních průzkumů, dary a nákupy. Nejstarší sbírkové předměty jsou ze začátku minulého století. Dnes je ve sbírce bezobratlých zastoupena většina řádů hmyzu (Insecta), ale i další systematické skupiny jako jsou měkkýši (Mollusca), pavoukovci (Arachnida), korýši (Crustacea) atd. Převážná část exemplářů je uchována tzv. „na sucho“ na entomologických špendlících a daleko menší část tzv. „na mokro“ v lihové sbírce. V současné době sbírka bezobratlých zahrnuje přes 150 000 ks především zástupců skupiny hmyzu (Insecta) a měkkýšů (Mollusca).

Na budování sbírky se podílelo několik kurátorů:

  • František Petřík jako zakladatel sbírky (1969-1980);
  • František Horáček (1980-1982);
  • Iva Chovancová (1990-1992);
  • Magdaléna Roháčová (1982-2018);
  • Tereza Garbová (2018-2021).


Sbírka bezobratlých je přístupná pro studium.

Provenience sbírkového fondu:

Sbírkový fond pochází především z oblasti Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve. Některé sběry pocházejí i z jiných oblastí Česka, případně jednotlivě z jiných zemí. 

 


© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace


 

 
 
 
 
 

Zpracování cookies

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.