preloader
   

Zoologie bezobratlých


Kurátor sbírky: Mgr. Tereza Garbová

Popis a stručná charakteristika sbírky:

Ve sbírce je zastoupeno 24 systematických jednotek bezobratlých (z toho 18 řádů Insecta a další systematické skupiny bezobratlých mimo hmyz: Mollusca, Aranea, Acarina, Amphipoda, Isopoda, Hirudinea). Skupina Mollusca (měkkýši) je ve sbírce zastoupena třídami plži (Gastropoda) a mlži (Bivalvia). Převážná část sbírkového materiálu je uchována ve formě exikátů, menší část jako tzv. mokrý materiál (uchovaný v lihu).

Základní sbírka vznikla v letech 1968-69 nákupem entomologického materiálu motýlů a brouků. Od tohoto období je sbírka systematicky doplňována, zejména prostřednictvím dokladového materiálu z vlastních terénních průzkumů a vědecko-výzkumných úkolů Muzea Beskyd. V malé míře je sbírka doplňována dary a nákupy. V současnosti sbírka zahrnuje přes 150 000 ks především z oboru entomologie a malakozoologie. Nejstarší sbírkové předměty pocházejí ze začátku 20. století. Sbírka uchovává i celou řadu vzácných druhů, jejichž biotopy jsou ohroženy zejména lidskou činností.

Na budování sbírky se podílelo postupně několik kurátorů: F. Petřík (1969-94, zakladatel sbírky), F. Horáček (1980-82), I. Chovancová (1990-92) a M. Roháčová (od 1982 dosud).

Část Mollusca je kompletně zpracována v databázi Microsoft Access. Zbylé skupiny jsou v databázi zpracovány částečně.

Sbírka bezobratlých je přístupná pro studium badatelů.

Provenience sbírkového fondu:

Sbírkový fond pochází především z širší oblasti Frýdeckomístecka - Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve. Malá část v rámci srovnávacího materiálu pochází z jiných částí České, případně Slovenské republiky.  


 


© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace