preloader
   

Bryologie


Kurátor sbírky: RNDr. Jana Tkáčiková

Mezinárodní zkratka: FMM

Stručná charakteristika sbírky:
Bryologickou sbírku tvoří herbářové položky mechorostů. Sbírka byla založena v roce 2015. Základem jsou běžné lesní druhy mechorostů od Jana Vrány z masivu Ondřejníku v Moravskoslezských Beskydech, kde v osmdesátých letech 20. století prováděl bryologický průzkum. Jako dokladový a srovnávací materiál slouží mechorosty sbírané významným bryologem Valentinem Pospíšilem převážně na území Moravy, ale i Slovenska. Tyto duplikáty byly získány darem, přičemž originály zůstaly uloženy v Moravském zemském muzeu v Brně. Průběžně je sbírka doplňována sběry kurátora sbírky a také dary a nákupy od amatérských i profesionálních bryologů. Sbírka je přístupná badatelům.

Provenience sbírkového fondu:
Bryologická sbírka dokumentuje přírodovědné hodnoty území severní a severovýchodní Moravy, zejména oblast Moravskoslezských Beskyd (Radhošťské a Slezské Beskydy), Podbeskydské pahorkatiny (Beskydské podhůří a Jablunkovské mezihoří), částečně Ostravskou pánev a Střední Pobečví (Vsetínská kotlina), Hostýnské vrchy a Javorníky. Méně dokladů je z jižní části Moravy, z Čech a ze Slovenska.

 

  


 


© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace