preloader
   

Geologie


Kurátor sbírky: Ing. Petra Juřáková

Popis a stručná charakteristika sbírky:

Geologická sbírka byla založena v roce 1971 díky spolupráci s externisty (Hrubý L., Rusek P., Stáhalík J.). Zahrnuje několik fondů: mineralogie, petrografie a paleontologie (fauna a flóra). V současné době je doplňována spíše příležitostně.

Pikritický mandlovec lemovaný heulanditem, mandle vyplněná kalcitem (Hončova hůrka u Příbora).


Sbírka je přístupná pro studium.

Provenience sbírkového fondu:
Sbírka dokumentuje region Frýdecko-Místecka a okolí, tj. oblast Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydské pahorkatiny a Ostravské pánve. Část vzorků pochází z průzkumných vrtů, z důlních děl a z hald. Sbírka zahrnuje celou řadu významných paleontologických nálezů z regionu (např. zkamenělý kmen cykasu, části kostry pravěkých zvířat - jeskynního medvěda, mamuta).  


 


© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace