preloader
   

Acta Musei Beskidensis


Acta Musei Beskidensis
ISSN: 1803-960X
Bibliografická zkratka: Acta Mus. Beskid.
Vydavatel: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Periodicita: 1 x ročně
Náklad: 250


Rukopisy zasílejte na adresu:
AMB_redakce@muzeumbeskyd.com
amb.muzeumbeskyd@centrum.cz
Muzeum Beskyd, Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek

Acta Musei Beskidensis 2017Acta Musei Beskidensis je odborný recenzovaný časopis, který uveřejňuje původní studie a krátké nálezové zprávy z přírodovědných oborů (biologie, geologie a geomorfologie, pedologie, geografie, lesnictví, ekologie), personálie a zprávy o konferencích.

Relevantní články jsou indexovány v databázi Zoological Record.
Acta Musei Beskidensis jsou pokračováním sborníku Práce a studie Muzea Beskyd a Práce a studie Muzea Beskyd (Přírodní vědy) (1977–2007, ročníky 1–19), které vycházely zpočátku nepravidelně, od roku 2001 jednou za dva roky. Od roku 2009 časopis vychází každoročně pod názvem Acta Musei Beskidensis.


 

 


Vzorový článek (*.pdf)
Vzorové Krátké sdělení (*.pdf)
 

  


 


© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace