preloader
   

Acta Musei Beskidensis


Acta Musei Beskidensis
Odborné recenzované periodium – ISSN 1803-960X
Bibliografická zkratka: Acta Mus. Beskid.
Vydavatel: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, p. o.
Periodicita: 1 × ročněActa Musei Beskidensis 2023Acta Musei Beskidensis je odborný recenzovaný časopis, který uveřejňuje původní studie a krátké nálezové zprávy z přírodovědných oborů (geologie a geomorfologie, pedologie, geografie, botanika, lesnictví, entomologie, zoologie, ekologie apod.), aktuality a personálie.

Acta Musei Beskidensis jsou pokračováním sborníku Práce a studie Muzea Beskyd a Práce a studie Muzea Beskyd (Přírodní vědy) (1977–2007, ročníky 1–19), které vycházely zpočátku nepravidelně, od roku 2001 jednou za dva roky. Od roku 2009 časopis vychází pod názvem Acta Musei Beskidensis. Časopis je veden na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.
Časopis je excerpován databází Zoological Record. 
Časopis je excerpován databází Google Scholar.
 

Kontaktní adresa

RNDr. Jana Tkáčiková, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 731 102 532, e-mail: AMB_redakce@muzeumbeskyd.com 

Redakční rada

RNDr. Jana Tkáčiková, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek (předsedkyně redakční rady)
Mgr. Ivo Baroň, Ph.D., Ústav struktury a mechaniky hornin, Akademie věd České republiky, V Holešovičkách 41, 182 09 Praha 8
Mgr. Lukáš Číhal, Ph.D., Slezské zemské muzeum, Nádražní okruh 31, 746 01 Opava
RNDr. Josef P. Halda, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Univerzita Hradec Králové, Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové III
Doc. RNDr. Vítězslav Plášek, Ph.D., Přírodovědecká fakulta, Ostravská univerzita, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
RNDr. Lukáš Spitzer, Ph.D., Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín
Doc. RNDr. Danka Šubová, CSc., Hurbanova 211/15, 033 01 Liptovský Hrádok

Pro autory

Časopis vychází jednou ročně v závěru roku. Termín ukončení přijímání rukopisů (elektronicky, e-mailem na adresu vydavatele) do recenzního řízení je 30. září. Další rukopisy jsou přijímány jen v případě, že dosud není naplněno číslo. Došlé rukopisy budou posouzeny redakční radou a na základě hlasování budou přijaty/nepřijaty k recenznímu řízení. Autoru budou poskytnuty k zapracování nejméně dva posudky, které vypracují odborníci na dané téma. Příspěvky do sekce "Aktuality a personálie" neprochází recenzním řízením.

Rukopisy zasílejte na e-mailovou adresu:
AMB_redakce@muzeumbeskyd.com

Pokyny pro autory

Pokyny pro autory ke stažení zde

The English version of the Instructions for Authors is available here

Obsah jednotlivých čísel

  Jednotlivá čísla AMB a jejich obsah naleznete v sekci Publikace

 

                 


© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace


 

 
 
 
 
 

Zpracování cookies

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.