preloader
   

Projekty


"Remeslá a priemysel v múzeu"


Projekt REMESLÁ A PRIEMYSEL V MÚZEU“ je implementovaný v rámci Programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020.

Názov projektu: Remeslá a priemysel v múzeu
Kód projektu: 304021CJM8
Žadatel: Považské múzeum, Topoľová 1, 010 03 Žilina, ič: 36145173 
Přeshraniční partner projektu: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace, Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek, ič: 00095630

Cílem projektu je vytvoření nového uceleného turistického produktu zaměřeného na propagaci a zatraktivnění kultury a umění přeshraničního území: propojení řemesel a průmyslu na společném území. Trvalé výstupy projektu budou lákadlem pro příznivce hmotného i nehmotného dědictví a jeho zachování pro budoucí generace. 
V rámci projektu bude probíhat Revitalizace renesančního paláce hradu Hukvaldy čímž dojde k zhodnocení objektu kulturního dědictví. Revitalizací se docílí obnovy kulturně historických hodnot objektu, který je součástí nejstarší části hradu. Na slovenské straně budou v rámci projektu probíhat Stavební úpravy podkroví Budatínského hradu. 
Spojení moderních technologií a tradičního umění vytvoří unikátní prostor pro všechny věkové kategorie obyvatelstva,
Interaktivní zážitky formou audiovizuálních výstupů, společných výstav v moderním provedení a digitalizace jedinečných sbírkových předmětů zatraktivní tyto turistické destinace a zvýší jejich návštěvnost.

Celková výše oprávněných výdajů: 678 158,20 €
Financováno z EFRR: 576 434,46 € (85 %)
Financováno ze státního rozpočtu (VP): 41 391,86 € (6,10%) 
Financováno ze státního rozpočtu (HCP): 13211,97 (1,95%)
Financováno ze zdrojů ŽSK:  47 119,91 € (6,95%)

                           


​​​​​

 ​​​​​​"Spájajú nás Beskydy"

Malý projekt „SPÁJAJÚ NÁS BESKYDY“  je implementovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce  INTERREG V-A Slovenská republika- Česká republika 2014-2020, ktorý je financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Fond malých projektov.

názov projektu: Spájajú nás Beskydy
č. projektu: SK/FMP/11b/10/017
žiadateľ: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
cezhraničný partner projektu: Múzeum Beskyd Frýdek-Místek

Cieľom projektu je  vzájomná spolupráca projektových partnerov, výmena skúseností a odovzdanie odborných poznatkov z prírodných a kultúrno-historických oblastí. Obe partnerské múzeá považujú za dôležité vykonávať osvetu a priblížiť širokej verejnosti oblasť Oravských a Moravsko-sliezskych Beskýd. Jedným zo základných úloh projektu je zlepšenie cezhraničnej spoluprácie inštitúcií a vydanie spoločnej publikácie o Beskydách a ich okolí. Projekt umožňuje spoluprácu odborných pracovníkov na rôznych aktivitách, ktoré sú určené pre návštevníkov múzeí ale aj odbornú verejnosť.

 • tvorba informačných bannerov do „Mykologickej poradne“ vo Frýdku-Místku
 • vydanie publikácie o Oravských a Moravsko-sliezskych Beskydách
 • spoločná odborná konferencia o prírodných pomeroch v Beskydách
 • exkurzia pre pracovníkov oboch múzeí a vzájomná výmena poznatkov z oblasti Beskýd
 • tvorba roll-upov do „mykologickej a bylinkárskej poradne“ v oravskom múzeu
 • Zriadenie internetovej hubárskej a bylinkárskej poradne na webovej stránke Oravského múzea
 • realizácia podujatia „Chute a vône húb a byliniek“ na oravskej lesnej železnici v mesiaci august
 • tlač nástenných informačných bannerov do rôznych odborných poradní Múzea Beskyd Frýdek-Místek
 • zakúpenie notebooku do mykologickej a bylinkárskej poradne v Oravskom múzeu
 • realizácia dvoch workshopov pre širokú verejnosť na tému „vodné bezstavovce“ a „machorasty“

Celková výška oprávnených výdavkov: 22 633,86€
Financovanie z EFRR: 19 238,78€ (85%)
Financovanie zo štátneho rozpočtu: 2 263,38€ (10%)
Financovanie zo zdrojov ŽSK: 1 131,70€ (5%)
Z toho náklady na aktivity cezhraničného partnera: 7 963,86€ (35,19%)


"Objavte tajomostvá hradných pevností"

Projekt „OBJAVTE TAJOMSTVÁ HRADNÝCH PEVNOSTÍ“ je implementovaný v rámci Programu přeshraniční spolupráce  INTERREG V-A Slovenská republika - Česká republika 2014-2020, který je financovaný z Evropského fondu regionálního rozvoje – Fond malých projektů.
Název projektu: Objavte tajomstvá hradných pevností
Č. projektu: SK/FMP/6c/06/022
Žadatel: Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava
Přeshraniční partner projektu: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
 
Cílem projektu je zatraktivnění, ochrana a rozvoj dvou významných objektů evropského kulturního významu. Jednou z hlavních aktivit bude zpřístupnění jedné z dosud nepřístupných častí Oravského hradu, které budou v rámci projektu osvětlené. Mezi další aktivity patří vytvořeni odstavné plochy pro kola, možnost jejich bezpečného uzamknutí a zároveň též umožnění odložení batohů v uzamykatelných skřínkách. Mezi aktivity spojené s faunou a flórou bude patřit společná výstava o hradních pevnostech Oravský hrad a hrad Hukvaldy, a zároveň vydaní publikace, jež bude určená pro širokou veřejnost bez ohledu na věk.
 • výstava „Objavte tajomstvá hradných pevností“
 • vydaní publikace o fauně a flóře pod názvem „Tajemství květeny hradu Hukvaldy
 • osvětlení v Kazematoch Oravského hradu
 • vytvořeni zpevněné plochy pro kola
 • zakoupení uzamykatelného stojanu na kola
 • zakoupeni uzamykatelných boxů na batohy

Celková výše oprávněných výdajů: 35 181,73€
Financováno z EFRR: 29 904, 47€ (85%)
Financováno ze státního rozpočtu: 3 518,17€ (10%)
Financováno ze zdrojů ŽSK: 1 759,09€ (5%)
Náklady na aktivity přeshraničního partnera: 6 492€ (18,45%)

 

                 


© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace


 

 
 
 
 
 

Zpracování cookies

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.