preloader
   

Publikace


Nabídka aktuálních i starších publikací Muzea Beskyd Frýdek-Místek. Publikace zakoupíte na pokladně frýdeckého zámku. Veškeré publikace lze objednat také na dobírku na e-mailové adrese: ivana.miculkova@muzeumbeskyd.com.

Acta Musei Beskidensis - obsah jednotlivých sborníků se objeví po "kliknutí" na obrázek příslušného sborníku (některé ve formátu *.pdf)


Acta Musei Beskidensis 13, 2023

128 stran, 200 Kč
ISSN 1803-960X, ISBN 978-80-86166-56-8

Třinácté číslo sborníku Acta Musei Beskidensis přináší v pěti rozsáhlejších článcích a v krátkých sděleních a aktualitách nové přírodovědné poznatky týkající se regionu severovýchodní Moravy a Slezska. Botanický příspěvek je věnován nepůvodnímu druhu lžičníku dánskému (Cochlearia danica) a jeho výskytu na severovýchodě ČR. Bryologický příspěvek shrnuje nálezy mechorostů v PR Makyta v Javorníkách. V mykologickém příspěvku jsou shrnuty údaje o zajímavých druzích hub na výstavě živých hub ve Frýdku-Místku v roce 2023.  Entomologické příspěvky jsou zaměřeny na vážky PR Kačení louka a okolí v Litovelském Pomoraví a nálezy denních motýlů a vřetenušek v PP Obidová v Beskydech. V krátkých zprávách je představen výsledek přeshraničního projektu se slovenským partnerem – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava. Krátká recenze je věnována nové publikaci Spájajú nás Beskydy. 
​​​​​​


Spájajú nás Beskydy, 2023

Mária Jagnešáková, Martin Chmelík, Petr Juřák, Oľga Removčíková, Jana Tkáčiková, Peter Tomáň
140 stran, zdarma
K dostání na přírodovědném úseku, v případě zájmu kontaktujte e-mailem RNDr. Janu Tkáčikovou (jana.tkacikova@muzeumbeskyd.com)
ISBN 978-80-89564-36-1 (pevná vazba)

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace ve spolupráci se slovenským partnerem Oravským múzeem Pavla Orsága Hviezdoslava realizovalo vydání nové publikace s názvem Spájajú nás Beskydy s podtitulem Oravské a Moravsko-sliezske Beskydy (Oravské a Moravskoslezské Beskydy). Publikace je věnována přírodnímu dědictví a ochraně přírody dvou karpatských pohoří – Oravských Beskyd a Moravskoslezských Beskyd. Publikace byla podpořena ze stejnojmenného projektu „SPÁJAJÚ NÁS BESKYDY“ č. SK/FMP/11b/10/017 v programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020, který je financovaný z Fondu malých projektů (Evropský fond regionálního rozvoje).

Recenze ke stažení zde: NOVÁ KNIHA. Spájajú nás Beskydy (ms-cbs.cz)
​​​​​​


Práce a studie Muzea Beskyd č. 28, 2023

společenskovědná řada
199 stran, 352 Kč
ISBN 978-80-86166-55-1

Sborník Práce a studie číslo 28 začíná článkem věnovanému komunální pečeti vesnic na Hukvaldsku podle popisů hranic z roku 1830. Na své si přijdou též badatelé, jež zajímá frýdecký zámek – je řešena problematika oratoří zámecké kaple. Dále je blíže přiblížena rodina Žertů a fotografická tvorba renesanční osobnosti našeho regionu – Ferdiše Duši. Nechybí článek věnovaný místeckému 14. březnu 1939 v kontextu umělecké inspirace a příspěvek, jenž blíže zkoumá korespondenci učitele Rudolfa Bedřicha Máchy. Ve sborníku se dále nachází zprávy zabývající se uměleckou produkcí Ladislava Dryáka a ranou tvorbou malíře, ilustrátora a grafika Bronisława Liberdy. Stručně přibližuje historii významné atraktivity našeho kraje – hradu Hukvaldy a rekapituluje jeho návštěvnickou sezónu roku 2022. Je zkoumaná záhada tisku se supralibros pražského měšťana Jana Sferýna ze Sferýnu, umístěného ve fondu starých tisků ve sbírce Muzea Beskyd Frýdek-Místek. Zabývá se historií beskydské cyklistiky, konkrétně opomíjenými vynálezci – Dr. Janem Eugenem Kozlem a Pavlem Kopřivou. Závěr publikace je věnován tvůrci soch a reliéfů Jiřímu Vyvialovi.
​​​​​​


Acta Musei Beskidensis 12, 2022

104 stran, 322 Kč
ISSN 1803-960X, ISBN 978-80-86166-54-4

Dvanácté číslo sborníku Acta Musei Beskidensis přináší ve čtyřech rozsáhlejších článcích a v krátkých sděleních a aktualitách nové přírodovědné poznatky týkající se regionu severovýchodní Moravy a Slezska. První článek je zaměřen na výzkum rozšíření houby ryzec lososový (Lactarius salmonicolor). Botanický příspěvek je věnován nepůvodnímu druhu turance sumatránské (Conyza sumatrensis) a jejímu výskytu na severovýchodě ČR.  Entomologické příspěvky jsou zaměřeny na vážky PR Kotvice a první nález brouka svižníka německého (Cylindera germanica) na hřebenu Hrubého Jeseníku. V krátkých zprávách jsou shrnuty údaje o zajímavých druzích hub na výstavě živých hub ve Frýdku-Místku v roce 2022. Následuje představení přeshraničního projektu se slovenským partnerem – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava. Krátká recenze je věnována nové publikaci Tajemství květeny hradu Hukvaldy. Na závěr je zařazen příspěvek o amatérském botanikovi Zdeňkovi Vrublovi.

 Tajemství květeny hradu Hukvaldy, 2022

64 stran
ISBN 978-80-89564-34-7

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace ve spolupráci se slovenským partnerem Oravským múzeem Pavla Orsága Hviezdoslava realizovalo vydání nové publikace s názvem Tajemství květeny hradu Hukvaldy. V rozsahem menší publikaci (64 stran) jsou uvedeny popisy, zajímavosti a také řada fotografií vybraných mechorostů, kapradin a kvetoucích rostlin, které rostou v areálu hradní zříceniny Hukvaldy.
Publikace byla již veřejnosti představena na setkání Moravskoslezské pobočky České botanické společnosti konané dne 19. 3. 2022.
Publikace byla podpořena z projektu „OBJAVTE TAJOMSTVÁ HRADNÝCH PEVNOSTÍ“ č. SK/FMP/6c/022 v programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Slovenská republika – Česká republika 2014-2020, který je financovaný z Fondu malých projektů (Evropský fond regionálního rozvoje).


Acta Musei Beskidensis 11, 2021

152 stran, 280 Kč
ISSN 1803-960X, ISBN 978-80-86166-53-7

Jedenácté číslo sborníku Acta Musei Beskidensis přináší ve čtyřech rozsáhlejších článcích a v krátkých sděleních a aktualitách nové přírodovědné poznatky týkající se regionu severovýchodní Moravy a Slezska. První článek je zaměřen na výzkum bryologického herbáře Muzea v Bruntále. V již pátém dílu adventivní flóry severní Moravy a Slezska je představen druh hledíček pobřežní. Entomologické příspěvky jsou zaměřeny na vážky PR Rákosina a ploštice rašeliniště Kotelnice. V krátkých zprávách jsou shrnuty údaje o zajímavých druzích hub na výstavě ve Frýdku-Místku. Následuje přehled všech publikovaných prací ve sborníku Práce a studie Muzea Beskyd (Přírodní vědy) v letech 2001 až 2007. Na závěr je zařazen příspěvek věnovaný budoucnosti muzeí a přírodovědných sbírek.
 


Práce a studie Muzea Beskyd č. 27, 2021

společenskovědná řada
119 stran, 325 Kč
ISBN 978-80-86166-48-3

Sborník Práce a studie Muzea Beskyd č. 27 detailně seznamuje nejen s obnovenou expozicí Beskydy, příroda a lidé, ale také se zámeckou štukovou výzdobou Baldassara Fontany a odkrytými sgrafity. Přibližuje osobnost frýdeckého malíře Josefa Langa, všestranného vlastence Adolfa Šlechtislava Brantála a ostravského řezbáře Ladislava Krále.  Zabývá se vzájemnou korespondenci výtvarníka Ferdiše Duši a vydavatele Aloise Dyka. Nahlíží do historie brušperské samosprávy nebo pivovaru ve Frýdlantě nad Ostravicí. Na závěr rekapituluje přírůstky regionální literatury ve studijní knihovně v letech 2015-2020.

 


Beskydy Příroda a lidé, 2020

60 stran, 99 Kč
ISSN 1803–960X, ISBN 978-80-86166-47-6

Publikace, určená převážně mladému čtenáři, nás v návaznosti na novou atraktivní stejnojmennou stálou expozici Muzea Beskyd provede beskydskými horami. Průvodcem nám při tomto putování Beskydami bude mladý učitel, fotograf a malíř Leopold Parma, který nám přiblíží život v Beskydech na přelomu 19. a 20. století. Poznáme historii regionu, její přírodní bohatství i šikovnost a dovednost lidí, kteří zde žili. Knížka je vybavena bohatým obrazovým materiálem ze sbírek Muzea Beskyd Frýdek-Místek a doplňuje ji též několik doplňovaček a křížovek.


Acta Musei Beskidensis 10, 2018

158 stran, 130 Kč
ISSN 1803–960X, ISBN 978–80–86166–45–2

Desáté číslo sborníku Acta Musei Beskidensis přináší ve čtyřech rozsáhlejších článcích a jedné krátké zprávě nové přírodovědné poznatky týkající se přírody Moravy a Slezska. První článek je zaměřen na výzkum rozsedlinové jeskyně Cyrilka v masívu Radhoště. Entomologická data se věnují řádu ploštit a přinášejí výsledky průzkumu Přírodní památky Pod hájenkou Kyčera. Z dalšího obsáhlého článku získáme ucelené informace o květeně Vendryně a jejího okolí. Poslední příspěvek čtenáře seznámí s výsledky sledování hnízdní populace husy velké na SV Moravě a ve Slezsku. Krátká zpráva se týká nálezu nového druhu světlíku pro Moravskoslezské Beskydy.


Nosatcovití brouci Slezska (severovýchodní Moravy)

Stanovský J., Boža P., Koloničný L., Roháčová M., 2018
226 stran, 240 Kč
ISBN 978-80-86166-44-5

Muzeum Beskyd vydalo další monografickou publikaci, věnovanou tentokráte nosatcovitým broukům. Publikace je výsledkem rozsáhlého mnoholetého entomologického průzkumu na území severovýchodní Moravy. Zahrnuje nejenom data z muzejních i privátních sbírkových fondů, ale také publikovaná historická a současná data o výskytu nosatců daného území (téměř 700 zaznamenaných druhů). Monografie podává i stručnou ekologickou a bioindikační charakteristiku recentně zjištěných druhů včetně seznamu neakceptovaných druhů a informace o změně fauny nosatců ve Slezsku. Kniha je doplněna barevnou mapou zkoumaného území a CD s více než 16 000 faunistickými údaji.


Frýdecký zámek, 2017
140 stran, 350 Kč
ISBN 978-80-86166-43-8

Muzeum vydalo v roce 2017 reprezentativní publikaci Frýdecký zámek, která je určena široké veřejnosti. Je vytvořena jako vícejazyčná publikace – texty jsou zpracovány v českém, anglickém, německém a polském jazyce.
Texty napsala Mgr. Slavěna Jurčíková za část historickou, Mgr. Kateřina Peková za část věnovanou muzeu a RNDr. Magdaléna Roháčová za část věnovánu zámeckému parku. Fotografie ze sbírek muzea vybrala Martina Kubásková – správce fotoarchivu a dokumentátor muzea, současné fotografie pořídil lektor Mgr. Bc. Marek Weissbrod. Editorská činnost poté náležela Bc. Dominice Grygarové. Grafické pojetí zpracoval Marek Šebesta, publikaci vytiskla tiskárna Finidr.


Acta Musei Beskidensis 9, 2017

76 stran, 99 Kč
ISSN 1803-960X, ISBN 978-80-86166-42-1

Deváté číslo sborníku Acta Musei Beskidensis přináší ve čtyřech rozsáhlejších článcích a dvou krátkých zprávách opět nové přírodovědné poznatky týkající se přírody Moravy a Slezska. Entomologická data se týkají řádu ploštice, přinášejí jednak nová data z probíhajícího průzkumu řeky Ostravice – údolí Černé Ostravice, a jednak výsledky průzkumu unikátního rašeliniště v údolí potoka Kotelnice. Muzejní sbírky jsou bohatým zdrojem faunistických údajů - po katalogu sbírek savců z roku 1997 byly po dvaceti letech zpracovány nové přírůstky ve sbírce obratlovců Muzea Beskyd Frýdek-Místek. Významným přínosem pro lesnickou praxi je revize rozlišování jednotek v lesnicko-typologickém systému. Dvě krátké zprávy se týkají hnízdění morčáka velkého přímo ve frýdeckém zámeckém parku a nové lokality houby pavučince anýzového na Novojičínsku.


Acta Musei Beskidensis 8, 2016

102 stran, 129 Kč
ISSN 1803-960X, ISBN 978-80-86166-41-4

Přírodovědný úsek Muzea Beskyd připravil v roce 2016 již osmé číslo sborníku Acta Musei Beskidensis. Sborník obsahuje celkem 8 příspěvků s novými, zatím nepublikovanými poznatky o přírodě nejen Beskyd a Podbeskydí, ale i širšího území Moravy a Slezska. Letošní číslo seznamuje především s faunou a florou vodních a mokřadních biotopů (faunistické nálezy ploštic a střevlíkovitých brouků, floristický průzkum v okolí řeky Bílovky, aj.).Acta Musei Beskidensis 7, 2015

80 stran, cena 149 Kč
ISSN 1803-960X, ISBN 978-80-86166-40-7

7. číslo Acta Musei Beskidensis se v úvodu věnuje dvěma horským pramenným tokům – Lubině a Libotínskému potoku, kde byly zkoumány především hydraulické parametry jejich koryt. Další část botanického seriálu věnovaného adventivní květeně severní Moravy a Slezska je zaměřena na okruh taxonu kamejky rolní, na seriál navazuje botanická studie věnovaná rozšíření nenápadné rostlinky průtržníku lysého na severovýchodní Moravě. Prostřednictvím fauny ploštic rašelinných luk Beskyd a Podbeskydí je představena málo známá lokalita Byčinec. Sborník uzavírá první příspěvek z výsledků několikaletého víceoborového průzkumu přírody povodí řeky Ostravice, který je věnován fauně obratlovců levé zdrojnice toku – Bílé Ostravice. Sborník lze zakoupit na pokladně Muzea Beskyd, případně objednat na adresách: 
AMB_redakce@muzeumbeskyd.com 
nebo ivana.miculkova@muzeumbeskyd.com.


Práce a studie Muzea Beskyd č. 26, 2014

společenskovědná řada
107 stran, cena 175 Kč
ISSN 1804-1116, ISBN 978-80-86166-38-4

Sborník Práce a studie číslo 26 otevírá příspěvek Kateřiny Pekové a Slavěny Jurčíkové věnovaný 90. výročí muzejní činnosti ve Frýdku-Místku. Následuje 3. část článku Drahomíra Veličky, který se věnuje Zaniknutým kostelům v kysuckém Pobeskydí. Blizňatě – neznámému typu lidové flétny se věnuje ve svém příspěvku Marián Friedl. V duchu výročí se nesou i zprávy věnované významný životním jubileím malíře Josefa Langa a uměleckého knihvazače a grafika Jaroslava Olšáka. V roce 2014 jsme si také připomněli sto let od vypuknutí Velké války, této problematice se věnují zprávy o výstavě „Vzpomínky na 1. světovou válku“ a o Štursově pomníku Pohřeb v Karpatech. V neposlední řadě se dočteme o otevření nové expozice v Bruzovicích, vydáme se po stopách salašnictví na Jablunkovsku nebo si přečteme report z 38. semináře knihovníků muzeí a galerií ve Frýdku-Místku.


Acta Musei Beskidensis 6, 2014

137 stran, cena 149 Kč
ISSN 1803-960X, ISBN 978-80-86166-39-1

Přírodovědný úsek Muzea Beskyd připravil v závěru roku 2014 další – šesté číslo sborníku Acta Musei Beskidensis. Obsahuje 13 botanických a entomologických příspěvků s novými, zatím nepublikovanými poznatky a údaji o přírodě nejenom Moravy, nýbrž také o prvých nálezech některých druhů hmyzu na Slovensku. Velká pozornost je věnována zejména adventivní flóře Moravy.


Plicní sanatorium v Jablunkově

R. Konečný, M. Butula Cichá, M. Roháčová, L. Müller, 2013
219 stran, cena 299 Kč
ISBN 978-80-86166-36-0

Reprezentativní publikace v grafické úpravě J. Šiguta vydaná u příležitosti 90. výročí vzniku tohoto významného prvorepublikového léčebného zařízení. Jednotlivé kapitoly se věnují vzniku a historii sanatoria, předválečné umělecké výzdobě, historii parku a také současnému a předválečnému sortimentu rostlin a dřevin pěstovaných v parku. Doplněno velkým počtem historických i současných fotografií. Publikace získala zvláštní ocenění v soutěži o Cenu Gloria Musaealis v kategorii Muzejní publikace 2013.


Acta Musei Beskidensis 5, 2013

172 stran, cena 169 Kč
ISSN 1803-960X, ISBN 978-80-86166-37-7

Páté číslo sborníku Acta Musei Beskidensis přináší opět nové přírodovědné poznatky několika oborů (mineralogie, mykologie, entomologie, zoologie, ovocnářství) z území severovýchodní Moravy a příhraniční oblasti Slovenska. Součástí tohoto čísla je zpráva z konference konané ke 40. výročí vyhlášení CHKO Beskydy dne 27. března 2013 v reprezentačních prostorách frýdeckého zámku. Ve zprávě je zařazeno 40 abstraktů příspěvků prezentovaných v rámci konference.
Acta Musei Beskidensis byl opět zařazen do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR, platného pro rok 2014.Práce a studie Muzea Beskyd č. 25, 2013

společenskovědná řada
119 stran, cena 179 Kč
ISSN 1804-1116, ISBN 978-80-86166-35-3

Sborník Práce a studie číslo 25 otevírá 2. část článku Romany Rosové o dřevěných kostelích okresu Frýdek-Místek. Petra Berská ve svém příspěvku přibližuje historii významné frýdecké podnikatelské rodiny – Landsbergerů. Článek týkající se jablunkovského plicního sanatoria napsal Radim Konečný. Posledním příspěvkem je zpráva Osobný fond Óndru Łysohorského v Literárnom archíve Slovenskej národnej knižnice Márie Slošiarové.


Acta Musei Beskidensis 4, 2012

177 stran, cena 189 Kč
ISSN 1803-960X, ISBN 978-80-86166-33-9

Čtvrté číslo Acta Musei Beskidensis vyšlo 17. prosince 2012. Rozsáhlá část čísla je věnována teplomilné flóře Moravské brány, velká pozornost je tentokráte věnována i studiu vodních a mokřadních biotopů (řasová flóra, faunistické nálezy vážek a vodních měkkýšů).


Práce a studie Muzea Beskyd č. 24, 2012

společenskovědná řada
213 stran, cena 239 Kč
ISSN 1804-1116, ISBN 978-80-86166-34-6

Sborník Práce a studie číslo 24 otvírá 1. část článku Romany Rosové o dřevěných kostelech okresu F-M, Eva Vojkovská popisuje založení farnosti Janovice a stavbu farního kostela, Radek Lipovski se věnuje protestantům z okolních oblastí Těšínska. Architektuře ve Frýdku-Místku v 1. polovině 20. století se zaobírá Aneta Zlámalová. Tomáš Adamec přibližuje první pokus sloučit Frýdek s Místkem a okolními obcemi, regionální periodika na Frýdecku-Místecku od konce 19. století zpracoval Petr Juřák. Pergamenové listiny těšínských Piastovců z vídeňské knihovny publikuje Radim Jež. Nechybí zprávy.


Acta Musei Beskidensis 3, 2011

200 stran, cena 185 Kč
ISSN 1803-960X, ISBN 978-80-86166-32-2

Ve třetím čísle AMB je publikován další soubor původních přírodovědných příspěvků, z nichž většina je věnována entomologii. Zajímavé a nové informace přináší také články z vertebratologie, botaniky, geologie a lesnictví. Řada článků je doplněna barevnou přílohou. Sborník si nachází své příznivce k publikování i mimo region severovýchodní Moravy, což dokládá zaměření některých článků.


Práce a studie Muzea Beskyd č. 23, 2011

společenskovědná řada
158 stran, cena 189 Kč
ISSN 1804-1116, ISBN 978-80-86166-31-5

Sborník Práce a studie číslo 23 pokračuje v obsáhlém tématu pivovarnictví, tentokrát na Ostravsku. Další články se věnují školním výletům a vyučování v přírodě, stanovám společenstva hospodských a výčepních, hukvaldskému muzeu, nebo ledovně frýdeckého zámku. Následující články se věnují vývoji a majetkoprávních vztahům bartovických a šenovských hospůdek a předbělohorským dějinám hukvaldského panství. Ve zprávách jsou přiblíženy dobové fotografické techniky ve sbírkách Muzea Beskyd.Acta Musei Beskidensis 2, 2010

211 stran, cena 129 Kč
ISSN 1803-960X, ISBN 978-80-86166-29-2

Druhé číslo sborníku přináší dalších 20 původních a velmi aktuálních příspěvků z různých přírodovědných oborů. Články se zaměřením na zoologii a entomologii jsou abstrahovány v Zoological Records. Zájemci zde naleznou i kompletní bibliografii dnes již nevycházejícího avšak takřka legendárního Entomologického zpravodaje, který vydával v minulosti Ostravský entomologický klub a který byl v období socialismu důležitým publikačním zázemím nejenom pro entomology Ostravska.


Práce a studie Muzea Beskyd č. 22, 2010

společenskovědná řada
248 stran, cena 149 Kč
ISSN 1804-1116

Sborník Práce a studie se tentokrát věnuje vytváření stavebních předpisů, mapuje zaniklé a existující pivovary na Karvinsku, zaniklé dřevěné kostely v kysuckém Pobeskydí. Frýdecko-místeckem se zabývá článek o nových poznatcích ve stavebním vývoji frýdeckého zámku, článek o oltářní architektuře mariánského kostela nebo článek o osudech hukvaldského hradu v 19. a 1. pol. 20. století. Regionu se věnuje též článek o kolektivizaci zemědělství v Bruzovicích. Je zde i článek o poštovních holubech a příspěvek k podnikání šlechty na Kravařsku ve 2. polovině 16. století.


Práce a studie Muzea Beskyd č. 21, 2009

společenskovědná řada
154 stran, cena 175 Kč
ISBN 978-80-86166-27-6

Sborník Práce a studie Muzea Beskyd číslo 21 přibližuje historii paskovského zámeckého areálu, demografický vývoj Čeladné, nebo knihovny frýdeckého děkanátu. Nechybí příspěvek o lidovém motivu v díle Leopolda Parmy, o hudebním skladateli Jožkovi Matějovi nebo o Tělocvičné jednotě Sokol na Ostravici. Sborník také připomíná skladatele Rudolfa Kubína a osobnost Radima Prokopa.


Frýdecký zámek

Marek Weissbrod, 2009
100 stran, cena 85 Kč
ISBN 978-80-86166-26-1

Publikace se snaží zachytit stavební vývoj a historii zámku, vychází přitom z průzkumů, pramenů i literatury. Zabývá se jak gotickými fázemi budovy, velkou renesanční etapou Bruntálských z Vrbna, nechybí barokní stavební akce hrabat Oppersdorfů a kulturní aktivity Pražmů, ani historizující úpravy Habsburků. Kniha je vybavena bohatým poznámkovým aparátem a ilustracemi, které zahrnují jak dosud nepublikovaná historická vyobrazení tak i současné záběry. Součástí jsou orientační plánky všech pater zámku s naznačením stavebního vývoje.


Práce a studie Muzea Beskyd č. 20, 2008

společenskovědná řada
353 stran, cena 239 Kč
ISBN 978-80-86166-25-4

Sborník Práce a studie Muzea Beskyd číslo 20 pokračuje ve svém zaměření hlavně na poznání historie Frýdeckomístecka a zabývá se třeba stolováním a potravinami na dvoře biskupa Stanislava Pavlovského, hostinskými živnostmi na Frýdecku nebo přestavbou frýdeckého kostela sv. Jana Křtitele v polovině 19. století. Zajímavé jsou také materiály o správě Těšínského knížectví Janem z Pernštejna a mnoho dalšího.Práce a studie Muzea Beskyd č. 19, 2007

Přírodní vědy
263 stran, cena 95 Kč
ISBN 978-80-86166-23-0

Další číslo přírodovědné řady, navazující na č. 15/2005. Autoři zde prezentují své výsledky terénních průzkumů z různých přírodovědných oborů. Pestrý obsah již tradičně nabízí mnoho nových informací z oborů geologie, pedologie, botaniky, mykologie, zoologie bezobratlých - zejména entomologie. Příspěvky jsou členěny na články a krátké zprávy. Část sborníku je věnována Přírodní památce Kamenná u Staříče. Ostatní práce prezentují příspěvky především z oblasti Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny.


Práce a studie Muzea Beskyd č. 18, 2007

společenskovědná řada
225 stran, cena 95 Kč.
ISBN 978-80-86166-22-3

Příspěvky sborníku Práce a studie Muzea Beskyd číslo 18 se věnují například historickému a stavebnímu vývoji skalického kostela sv. Martina, oboře na Hukvaldech, sporu o lubenskou fundaci, historii budovy Městského úřadu ve Frýdlantě nad Ostravicí. Jsou připomenuty i osobnosti Óndra Łysohorský a T. G. Masaryk. Vedle krátkého článku o barokních oknech frýdeckého zámku zde jsou i obsáhlé materiály - urbář těšínské komory a svatební smlouva z roku 1518, korespondence těšínského knížete s Vratislavem z Pernštejna a urbariální sumář lenního statku Místek. Sborník uzavírá bibliografický rejstřík Prací a studií Muzea Beskyd.


Práce a studie Muzea Beskyd č. 17, 2006

společenskovědná řada
135 stran, cena 95 Kč.
ISBN 80-86166-19-8

Sborník Práce a studie Muzea Beskyd číslo 17 zahrnuje nejrůznější příspěvky, např. "Ke sklárně v okolí Kunčic pod Ondřejníkem ve druhé polovině 16. a první polovině 17. století", "Barokní náboženská zbožnost a její projevy na příkladu farnosti Frýdlant nad Ostravicí" či "Spor o kostelní louku ve Vratimově v 17. století". Příspěvky jsou děleny na články, materiály a příspěvky z pracovního setkání "Muzeum a návštěvník - zábava, hra nebo nuda?"


Střevlíkovití brouci Slezska (severovýchodní Moravy)

J. Stanovský & J. Pulpán, 2006
159 stran, cena 150 Kč
ISBN 80-86166-20-1

Základem publikace byl rukopis J. Pulpána „Střevlíkovití brouci Slezska“ z r. 1980, který upravil a doplnil nejnovějšími faunistickými údaji J. Stanovský. Monografie podává ucelené historické i současné informace k výskytu střevlíkovitých na daném území, obsahuje rovněž stručnou ekologickou a bioindikační charakteristiku druhů včetně seznamu neakceptovaných druhů a informace o změně fauny střevlíkovitých na daném území. Kniha obsahuje rovněž CD s cca 25 000 údaji a barevnou mapu zpracovávaného území.


Práce a studie Muzea Beskyd č. 16, 2005

společenskovědná řada
157 stran, cena 90 Kč
ISBN 80-86166-17-1

V roce 2005 vydalo Muzeum Beskyd Frýdek-Místek další číslo sborníku Práce a studie se společenskovědní tématikou. Sborník obsahuje celkem 21 příspěvků různé délky a zaměření. Jsou rozděleny do čtyř částí: Články, Materiály, Zprávy a Příspěvky z kolokvia Óndra Łysohorský (1905 – 1989). Odkaz a inspirace.Katalog sbírky brouků IV. Coleoptera: Scarabaeoidea

Roháčová M. & Židková M., 2005
45 stran, cena 25 Kč
ISBN 80-86166-16-3

Další díl katalogu sbírek Muzea Beskyd je věnován listorohým broukům, které představují sběratelsky velmi atraktivní skupinu a zahrnují i celou řadu chráněných druhů. Publikace obsahuje faunistické údaje o výskytu 52 druhů v oblasti Moravskoslezských Beskyd, Podbeskydí a Poodří. Údaje jsou doplněny biogeografickými mapami a barevnou fotografickou přílohou sbírkových exponátů (48 druhů). Katalog bude zasílán zdarma jako bonus pouze těm zájemcům, kteří si objednají kterýkoliv výtisk Prací a studií přírodovědné řady (čísla 11,13,15).


Geologická minulost a přítomnost Frýdeckomístecka

Bubík M., Krejčí O. & Kirchner K., 2004
53 stran + barevná příloha, již není v prodeji
ISBN 80-86166-15-5

Přestože je území bývalého okresu Frýdek-Místek velmi bohaté na geologické zajímavosti, nebyla dosud vydána komplexní vlastivěda, jako je tomu v sousedních regionech. Autoři této publikace se rozhodli tuto mezeru vyplnit. RNDr. Miroslav Bubík, CSc. & RNDr. Oldřich Krejčí, Ph.D. (Česká geologická služba - pobočka Brno) a RNDr. Karel Kirchner, CSc. (brněnská pobočky Ústavu geoniky AV ČR) již dlouhodobě zkoumají náš region a stanou se vám zde průvodci tímto geologickým putováním.


Vydané publikace, které už nejsou v prodeji

(dostupné jsou ve studijní knihovně Muzea Beskyd)


Acta Musei Beskidensis 1, 2009

124 stran, vyprodáno
ISSN 1803-960X

Sborník Acta Musei Beskidensis (AMB) navazuje na sborník Práce a studie Muzea Beskyd (Přírodní vědy), jehož poslední číslo 19 vyšlo v roce 2007. Acta Musei Beskidensis je odborný časopis, který vychází každoročně. Uveřejňuje původní dosud nepublikované práce přírodovědného zaměření. Články prochází recenzním řízením (dva nezávislé posudky pro každý článek). Přednostně jsou přijímány práce týkající se Frýdeckomístecka a  zejména Moravskoslezských Beskyd. Články se zaměřením na zoologii a  entomologii jsou abstrahovány v Zoological Records.

Sborník vyprodán, dostupný celý v pdf formátu (*.pdf, 8 Mb)


Práce a studie Muzea Beskyd č. 15, 2005

Přírodní vědy
231 stran, již není v prodeji
ISBN 80 86166-18-X

Přírodovědný sborník obsahuje 28 článků a krátkých zpráv, které jsou výsledkem terénních průzkumů. Týkají se oblasti Moravskoslezských Beskyd a  Pobeskydské pahorkatiny. Ve sborníku jsou zastoupeny různé přírodovědné obory (lesnictví, botanika, mykologie, entomologie a zoologie obratlovců).Práce a studie Muzea Beskyd č. 14, 2004

společenskovědná řada
311 stran, již není v prodeji
ISBN 80-86166-14-7

Sborník obsahuje patnáct příspěvků různé délky a zaměření. Například Těšínsko za vlády piastovského knížete Kazimíra II., Církevní poměry v Ostravici od založení lokálního kaplanství do roku 1820, Historie a stavební vývoj zámku v Ostravě-Kunčicích, Janáčkovo hudební Lašsko, Marné snahy místeckých sokolů o vlastní sokolovnu, „Sedlišťané“ a počátky muzea ve Frýdku, Neprofesionální archeolog Milan Boris – objevitel dávnověku Pobeskydí, Pozdravy Ferdiše Duši Leopoldu Parmovi, Betlémářství na severní Moravě a Slezsku a mnoho dalších materiálů. Dalších čtrnáct článků bylo prezentováno na konferenci Učitel po službě - muzejník na cestách? a jsou zaměřeny na muzejní pedagogiku a lekce a muzejní programy pro školy.


Práce a studie Muzea Beskyd č. 13, 2003

Přírodní vědy
231 stran, již není v prodeji
ISBN 80-86166-13-9

Sborník přináší původní práce, které zpracovávají výsledky průzkumů především z  oblasti Beskydského a Podbeskydského bioregionu. Obsahuje velké množství nových informací (včetně fotografií) v 15 odborných článcích a  13 krátkých zprávách z více přírodovědných oborů. Některá zvláště chráněná území regionu se podařilo zpracovat a zdokumentovat komplexněji (např. NPR Mazák, PR Rybníky, navrhované CHÚ Skalická Morávka).


Práce a studie Muzea Beskyd č. 12, 2003

společenskovědná řada
108 stran, již není v prodeji
ISBN 80-86166-12-0

Sborník obsahující čtrnáct příspěvků různé délky a zaměření. První z nich se týká ohlasu tureckého vpádu na Moravu v místním folklóru, další studie se vztahují k osudům sokolské organizace v Dobré do únoru 1948, vývoji postoje k otázce hygieny ve školách na Frýdecku v 19. a 20. století, historii sdružování vlastivědných pracovníků pří muzeu ve Frýdku-Místku po r. 1950, existenci Národní obce fašistické v MS kraji, změnám státní hranice se Slovenskem v oblasti Beskyd v letech 1938-1943, vztahu Petra Bezruče k frýdeckému obchodníku A. Š. Brantálovi, osobnosti básníka Čeňka Ostravického, nových skutečností o původu erbovních obrazů v  Rytířském sále frýdeckého zámku, vzniku a počátkům festivalu Janáčkovo hudební Lašsko a výsledkům projektu zabývajícího se archeologickým průzkumem pravěkých výšinných sídlišť v Pobeskydí mezi Bečvou a Białou.


Pamětihodnosti města Frýdku-Místku

Petr Juřák, 2002
72 stran, již není v prodeji
ISBN 80-86166-11-2

V publikaci jsou vedle základního popisu jednotlivých památek uvedeny i kulturně historické souvislosti, které se k jednotlivým objektům vztahují. U každé památky je vždy uvedeno, kde se nachází, každá památka je doplněna fotografií, která vystihuje její aktuální stav. Kromě tradičních památek sakrální povahy jsou v publikaci zahrnuty i technické památky, různé pomníčky a pamětní desky, sochy, stranou nezůstaly ani významné budovy města, ať už se jedná o školy, úřady nebo některé měšťanské domy.


Práce a studie Muzea Beskyd č. 11, 2001

Přírodní vědy
187 stran, již není v prodeji
ISBN 80-86166-07-4

Sborník obsahuje odborné přírodovědné články (botanika, entomologie, dendrologie, mykologie) z oblasti Beskydského a Podbeskydského bioregionu. Články jsou zaměřeny především na průzkum chráněných území obou bioregionů.


Práce a studie Muzea Beskyd č. 10, 1996

148 stran, již není v prodeji
ISBN 80-901 843-5-9

Další číslo přírodovědné řady, navazující na č. 8/1993. Přírodovědné studie prezentují výsledky průzkumů pracovníků přírodovědného oddělení muzea. Dále jsou zde příspěvky externích spolupracovníků, zabývajících se regionem Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny.


Práce a studie Muzea Beskyd 8, 1993

214 stran, již není v prodeji
ISBN 80-901098-7-X

Tento již v pořadí osmý svazek Prací a studií svým obsahem a uspořádáním navazuje na multioborové svazky vyšlé před několika lety.

Společenskovědní část

Přírodovědná část 

                 


© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace


 

 
 
 
 
 

Zpracování cookies

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.