preloader
   

Dokumenty muzea


Výroční zprávy - zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace
Povinně poskytované informace
Zřizovací listina
Badatelský řád (*.pdf)
Tiskové zprávy
Ochrana osobních údajů
Obchodní podmínky a reklamační řád Muzea Beskyd Frýdek-Místek (*.pdf)

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.

Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.

Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.  


 


© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace