preloader
   

Zelený dům - přednášky a exkurze


Nejbližší akce v Zeleném domě, vycházky a pozvánka na další zajímavé akce


Viz stránku Akce, kde jsou zahrnuty i přednášky v Zeleném domě a vycházky.

Malé ohlédnutí do historie – před 40 lety došlo k založení vlastivědného aktivu při okresním muzeu

„Klub přátel vlastivědy“ při muzeu působil v letech 1973-1977, záhy však zanikl. K ustavení nového aktivu došlo v roce 1983, první akce pro veřejnost, exkurze Údolím Mazáku, se konala v sobotu 23. června 1984. Od roku 1985 došlo k přejmenování klubu na „Sdružení přátel Okresního vlastivědného muzea ve Frýdku-Místku“. Na činnost „Sdružení“ navázalo občanské sdružení „Beskydská muzejní a vlastivědná společnost ve Frýdku-Místku“ (BMVS), k jehož založení došlo 12. listopadu 1992.

BMVS vznikla za účelem zpřístupnění, ochrany i obecné popularizace historických, přírodních a kulturních hodnot ve vymezené oblasti. Neméně důležitým bylo také rozšiřování informací v oblasti přírodních a společenských věd, ochrany přírody a památek, kronikářství a vlastivědné práce v širším slova smyslu. Členská základna BMVS postupně narůstala, maximální počet řádných členů činil 227, celkový počet zapojených aktivistů byl 331. V letech 1995-1996 BMVS zajišťovala také provoz Seniorgymnázia ve Frýdku-Místku.

Od prosince 1996 se sídlem a místem činnosti BMVS stal „Zelený dům Muzea Beskyd“, v polovině roku 1997 došlo k připojení BMVS do hlavní činnosti muzea. BMVS každoročně nabízela široké veřejnosti 70-80 programů, v roce 1999 proběhlo 112 akcí. K tradičním akcím patřily cykly vlastivědných, historických a cestopisných přednášek, muzejní úterky a čtvrtky vyplněné objasňováním různých záhad, večery pověstí, legend a záhad, lidových pohádek, besedy nad starými fotografiemi, diapozitivní a video projekce a ekologické večery. K nejúspěšnějším programům vůbec patřily cykly poznávacích vlastivědných zájezdů, vedených na různá místa Moravy a Slezska. Zájem o zájezdy byl mimořádný – například na zájezd nazvaný „Lipensko a Libavsko“, který se konal 30. září a znovu 20. října 1995, se během jediného týdne přihlásilo 780 zájemců.

Nejúspěšnější akcí vůbec se stala vycházka „Zmizelý Frýdek, aneb Pojďte s námi okolím Mariánského kostela“, na kterou 4. října 2000 přišlo rovných 360 osob. Nejdelší trvání měl cyklus pořadů nazvaných „Když na zámku strašilo, aneb přijďte se bát“, „Na frýdeckém zámku opět straší“, „Labyrintem tajemna“ a „Frýdecko-Místecké záhady“. Ty se konaly v rámci víceletého projektu, který začal 10. února 1994 a skončil 7. října 2001. Na sebe navazujících pořadů proběhlo rovných 37.

V letech 1984-2006 bylo uspořádáno v rámci činnosti „Klubu přátel vlastivědy“, „Sdružení přátel muzea“ a „Beskydské muzejní a vlastivědné společnosti“ celkem 1 360 akcí, kterých se zúčastnilo 50 620 zájemců. Činnost BMVS byla rozhodnutím vedení Muzea Beskyd ukončena k 31. březnu 2006. Menší část pořadů zůstala zachována a probíhá pod hlavičkou muzea nadále v Zeleném domě. V současné době probíhá přípravný proces, který by měl vyústit v obnovu BMVS nebo založení nového občanského sdružení s podobným charakterem činnosti. Přivítáme zájemce o členství a zejména aktivisty, kteří nám pomohou připravovat zajímavé akce.

Mgr. Jaromír Polášek, bývalý předseda BMVS  


 


© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace