preloader
   

Společenskovědní úsek


Společenskovědní úsek dokumentuje historický, kulturní a společenský vývoj okresu Frýdek-Místek. Sbírky přestavují rozmanitý obraz regionu v době minulé i současné.

Spravuje soubory plastik, obrazů a grafiky, betlémů, podmaleb na skle, starých tisků, pozůstalostí, rukopisů, uměleckých řemesel, frýdlantské litiny, medailí a platidel, skla, keramiky, nábytku, vybavení domácností, řemesel a obchodu, zemědělství, textilií, předmětů z oblasti spolkového života, které získává formou nákupů, darů i sběrů při realizaci záchranných a rekognoskačních výzkumů.

Tyto soubory jsou veřejnosti prezentovány formou stálých expozic i krátkodobých výstav. Úsek nabízí možnost jejich studia odborníkům i zájemcům z řad široké veřejnosti.

 

Sbírky


​​​​​​Součástí sbírkového fondu společenskovědního úseku je v současné době okolo 115 000 položek, celkový počet předmětů je však mnohem vyšší. Pod jedním inventárním číslem se totiž v mnoha případech skrývá i několik set kusů jednotlivin. Základní číselná řada nesoucí označení FM má přes 56 000 inventárních čísel.

Z důvodu základní orientace a přehlednosti jsou předměty rozděleny do několika tematických celků. Uplatňuje se zde snaha mít související předměty – samozřejmě v rámci možností – co nejblíže u sebe. Jedná se o tyto celky: archeologie, obrazy, grafika, umělecká řemesla a litina, řemesla, obchod, prapory, stuhy, nábytek, kartografie, militaria, literatura, pozůstalosti, rukopisy, písemný materiál, příležitostné tisky, pohlednice, staré tisky, hodiny, mince, pečetě, medaile, odznaky, divadlo, hudba, tanec, zvykosloví, plakáty, školství, spolky, technika, vybavení domácnosti, svítidla, keramika, sklo, textil, podmalby na skle, plastiky, kříže, modrotiskové formy, betlémy, hračky, zemědělství, nábytek.


Badatelský řád (*.pdf)
Jednotlivé sbírky úseku společenskovědního
Podrobná historie sbírek
Óndra Łysohorský 

                 


© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace


 

 
 
 
 
 

Zpracování cookies

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.