preloader
   

Muzejní lekce pro školy


Nabídku přednášek, lekcí, vycházek a exkurzí doplňují studijní výstavy (jedna místnost) s doprovodnými programy, které jsou určeny převážně školám. Lekce v současné době připravují a realizují lektoři ve spolupráci s ostatními odbornými pracovníky muzea (historikem, etnografem, dokumentátorkami aj.) a pracovnice přírodovědného úseku. Školy jsou o nabídce lekcí informovány prostřednictvím katalogu Muzejní lekce, doručovaným do škol v přípravném týdnu na konci prázdnin a na jeho základě se třídy na jednotlivé programy objednávají. V případě zájmu o lekce či katalog stačí kontaktovat lektory Muzea Beskyd a ti lekce objednají, či nabídku lekcí rádi zašlou.

Témata lekcí jsou zaměřena na historii města a kraje, památky a kulturní dědictví, folklór – obyčeje, zvyky, pověsti, dějiny umění, v nabídce jsou také výtvarné a přírodovědné lekce. V nabídce zůstávají vycházky po městě a do okolí města spolu s lekcemi do škol. (Muzeum na cestách)

Na požádání Vám katalog rádi zašleme i v "papírové" podobě poštou. Při stažení brožury elektronicky doporučujeme případný tisk nastavit na režim tisku brožura, výsledný formát je A5.


Podrobnosti pro účastníky lekcí


Na každou lekci je nutné se telefonicky či osobně objednat. V případě, že budete chtít Vaši objednávku zrušit, učiňte to, prosím, alespoň jeden den předem. Nabídka lekcí (brožurka "Muzejní lekce") je na školy doručována v přípravném týdnu na přelomu srpna a září, ve stejné době je publikována na webu Muzea Beskyd (*.pdf). V případě zájmu Vám nabídku muzejních lekcí rádi zašleme poštou.
 

Kapacita

  • muzejní učebna max. 30 osob
  • přednáškový sál Zeleného domu max. 40 osob
  • výstavní síně - dle konkrétní výstavy
  • lekce ve škole max. dvě třídy najednou - podle domluvy

Při příchodu na lekci se ohlaste na pokladně zámku a uhraďte vstupné. Pokud je lekce v zámecké expozici či výstavě, tak se lektor se třídou a kantorem setká na pokladně muzea. Na lekci v muzejní učebně nebo v Přednáškovém sále Zeleného domu je nutno sejít zámeckým parkem k budově ředitelství muzea, kde jsou učebna i sál umístěny. Vstupy do muzejní učebny, expozice Beskydy - příroda a lidé a dolních výstavních síní na zámku jsou bezbariérové. Do zámeckých expozic a do přednáškového sálu v Zeleném domě je přístup po schodištích - v případě potřeby zajistíme vynesení vozíčkáře.

Lekce připravili (ve spolupráci s ostatními odbornými pracovníky muzea) a objednávky lekcí přijímají:

Mgr. Jaromír Polášek (558 628 001, kl. 33 či 603 505 727, jaromir.polasek@muzeumbeskyd.com)
Mgr. Bc. Marek Weissbrod (558 628 001, kl. 51, marek.weissbrod@muzeumbeskyd.com)
Mgr. Tereza Garbová, Ing. Petra Juřáková. Mgr. Zuzana Hlaváčová (úsek přírodovědný) (558 628 001, kl. 42 a 43)
 

Adresa muzea:

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Úsek marketingu, programu a vnějších vztahů
Hluboká 66
738 01 Frýdek-Místek
tel: 558 628 001
www.muzeumbeskyd.com


Přehled muzejních lekcí

 

Lekce v Muzeu


Beskyde, Beskyde…
Kolem dokola na kole
Olbram Zoubek a rodina

Dějiny umění
    Románský sloh
    Gotika
    Renesance
    Baroko
    Klasicismus a Empír
    Romantismus a historismus
    Secese
    Moderní architektura

Život a opravy frýdeckého zámku
Lidové stavby a umění
Papírový svět
Na nebi hvězda zářivá…
Řemesla starého Frýdku
Horský les
Parky na Frýdecko-Místecku
Polní práce našich předků
Hygiena v časech minulých
Život na louce, aneb nejen včely opylují
Veselé Velikonoce
Heroldovi učedníci umění erbovního
Po stopách brouka Pytlíka
Nejstarší minulost Frýdku-Místku

Lekce ve škole

Pobeskydí v pravěku a středověku
Naši zmizelí židovští sousedé
1989-2020 – 31 let od sametové revoluce v Československu
Jak se žije v Evropské unii
Znáte frýdecké a místecké ulice?
Frýdecké a místecké památky 19. a 20. století
Domácí pomocníci, aneb jak se co dělá
Člověk a stroj – hist. automobily a motocykly
A zítra bude kino
Veselé Vánoce přeje Ježíšek
Výtvarný Frýdek-Místek, výtvarné Pobeskydí
Voda ve Frýdku-Místku
Teče voda, teče...
Moravskoslezské Beskydy
Ekologie pro každý den
Zlatý pták a jiné příběhy
Pověsti z Frýdku a Místku
Beskydské pověsti
Ondrášek – pán Lysé hory
Kočičí domov
Kouzelný svět kalendářů

Vycházky pro školy

Komentované prohlídky – židovský hřbitov ve Frýdku
Pojďte s námi po Frýdku/Pojďte s námi po Místku
Výtvarný Frýdek/Výtvarný Místek
Přírodovědná vycházka kolem řeky
Pojďte s námi proti proudu Morávky

 

  


 


© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace