preloader
   

Zásady a opatření pro návštěvníky Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizace


Vážení návštěvníci,
v pondělí 22. listopadu 2021 vešla v platnost nová nařízení týkající se aktuální epidemiologické situace. Naše expozice a výstavy můžete navštívit bez nutnosti prokázaní bezinfekčnosti. Přesto vás vyzýváme, abyste v současné situaci spojené s virovým onemocněním COVID-19 dodržovali platná hygienická a mimořádná opatření při pohybu v areálu frýdeckého zámku:


 

a) Návštěva objektu - kapacita návštěvníků v expozicích a výstavních síních muzea

1. Od 2. 9. 2021 je omezena kapacita jednotlivých prohlídek i celková kapacita návštěvníků objektu:

Expozice Zámecký okruh max. 19 osob
Výstavní síně  max. 25 osob
Expozice Beskydy – příroda a lidé max. 55 osob
Akce v Rytířském sále dle charakteru akce
Studijní knihovna max. 1 badatel
Návštěvy badatelů po dohodě s kurátorem sbírky

2. Je nezbytné dodržovat rozestupy ve vzdálenosti minimálně 1,5 metru, pokud se nejedná o osoby ze společné domácnosti nebo žáky či studenty jedné školy a je dozorující osoby;

3. Vstup do objektu je povolen pouze se zakrytými ústy a nosem pro všechny věkové kategorie od 6 let věku vyjma osob s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu;


4. Před vstupem do objektu je nutné použít desinfekci na ruce;

5. V případě naplnění kapacity návštěvníků nebudou další návštěvníci do objektu vpuštěni;

6. V Muzeu Beskyd Frýdek-Místek jsou přípustné pouze skupinové prohlídky do 20 osob, a to včetně průvodce. Tato skutečnost se netýká skupinové prohlídky, které se v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy nebo je dozorující osoby;

7. Pokud je to možné plaťte bezhotovostně platební kartou;


8. Návštěvník se zjevnými příznaky respiračního onemocnění nebude do objektu vpuštěn;

9. Bez dodržení těchto podmínek nebude návštěvník do objektu vpuštěn, popř. může být vykázán bez náhrady vstupného.


b) Návštěva kulturně-společenské akce, přednášky či muzejní lekce

Zdraví vaše a našich zaměstnanců je pro nás nejvyšší priorita. Proto vás vyzýváme, abyste v současné situaci spojené s virovým onemocněním COVID-19 dodržovali platná hygienická a bezpečnostní opatření při návštěvě kulturně-společenských akcí či přednášek, konaných na frýdeckém zámku, za následujících podmínek (s výjimkou dětí do 12 let):

1. Nevykazujete klinické příznaky onemocnění COVID-19 a současně splňujete alespoň jeden bod z následujících (bod č. 2 – č. 4), a to v případě, pokud se akce či přednášky v jednom čase účastní více než 20 osob;
    
2. Byl/a jste očkován/a proti onemocnění COVID-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkové) musí uplytnou nejméně 14 dnů;

3. Proděl/a jste laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula u vás doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a zároveň nejevíte žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo RAT antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo;

4. Lze doložit RT-PCR test starý nejvýše 72 hodin, a to pouze u osob do 18 let, u osob, které se nemohou podrobit očkování pro kontraindikaci a u osob rozočkovaných proti COVIDU-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín) neuplynulo 14 dní.

5. Všichni přítomní účastníci akce musí mít po celou dobu konání akce nasazený respirátor bez výdechového ventilu min. třídy FFP2 (tato povinnost platí též pro akce konané ve venkovních prostorách, a to pokud se akce účastní více než 20 osob a zároveň nelze dodržet rozestup alespoň 1,5 metru od ostatních osob).


6. Splnění podmínek uvedených v bodech č. 2 - 4 se nevyžaduje, pokud se dané akce, přednášky či muzejní lekce v rámci vzdělávání účastní výhradně žáci nebo studenti jedné školy a je dozorující osoby.


Splnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek kontroluje zaměstnanec Muzea Beskyd Frýdek-Místek, p. o..
​​​Zakoupením vstupenky a svou účastí na konkrétní akci či přednášce Muzea Beskyd Frýdek-Místek, p. o. návštěvník potvrzuje, že splňuje jednu z výše uvedených podmínek a je povinen mít u sebe příslušné potvrzení po celou dobu konání akce či přednášky.
Za případné nedodržení podmínek zodpovídá daná osoba a bez dodržení těchto podmínek nebude návštěvník do objektu vpuštěn, popř. může být vykázán bez náhrady vstupného.

 
 


© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace