preloader
   

Zásady a opatření pro návštěvníky Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizace od 1. 9. 2020:


Zdraví Vaše a našich zaměstnanců je pro nás nejvyšší priorita. Proto Vás vyzýváme, abyste v současné situaci spojené s virovým onemocněním COVID-19 dodržovali hygienická a bezpečnostní opatření při pohybu v areálu frýdeckého zámku:


 

1. Je omezena kapacita jednotlivých prohlídek i celková kapacita návštěvníků objektu:
 

Výstavní síň Obřadní síň max. 10 osob
Výstavní síň Antikva max. 10 osob
Výstavní síně spodní výstavy max. 10 osob
Expozice Beskydy – příroda a lidé max. 10 osob
Expozice Zámecký okruh max. 10 osob
Akce v Rytířském sále max. 10 osob
Studijní knihovna max. 1 badatel
Návštěvy badatelů po dohodě s kurátorem sbírky

 

2. Vzhledem k navýšené kapacitě je vstup do objektu povolen pouze se zakrytými ústy a nosem  pro všechny věkové kategorie od 2 let věku vyjma osob s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.

3. Před vstupem do objektu je nutné použít desinfekci na ruce.

4. V případě naplnění kapacity návštěvníků nebudou další návštěvníci do objektu vpuštěni.

5. Pokud je to možné plaťte bezhotovostně platební kartou.


6. Návštěvník se zjevnými příznaky respiračního onemocnění nebude do objektu vpuštěn.

7. Bez dodržení těchto podmínek nebude návštěvník do objektu vpuštěn, popř. může být vykázán bez náhrady vstupného.

8. Pokud není stanoveno jinak, platí v běžné otevírací době běžná výše vstupného zveřejněná na www.muzeumbeskyd.com.

 

 

   

 


© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace