preloader
   

Zásady a opatření pro návštěvníky Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizace 


Zdraví Vaše a našich zaměstnanců je pro nás nejvyšší priorita. Proto Vás vyzýváme, abyste v současné situaci spojené s virovým onemocněním COVID-19 dodržovali hygienická a bezpečnostní opatření při pohybu v areálu frýdeckého zámku:


 

a) Návštěva objektu - kapacita návštěvníků v expozicích a výstavních síních muzea

1. Od 2. 9. 2021 je omezena kapacita jednotlivých prohlídek i celková kapacita návštěvníků objektu:

Expozice Zámecký okruh 19 osob
Výstavní síně  max. 25 osob
Expozice Beskydy – příroda a lidé max. 55 osob
Akce v Rytířském sále dle charakteru akce
Studijní knihovna max. 1 badatel
Návštěvy badatelů po dohodě s kurátorem sbírky
Účastníci příměstských táborů max. 30 osob

 

2. Je nezbytné dodržovat rozestupy ve vzdálenosti minimálně 1,5 metru;

3. Vzhledem k navýšené kapacitě je vstup do objektu povolen pouze se zakrytými ústy a nosem  pro všechny věkové kategorie od 6 let věku vyjma osob s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu;


4. Před vstupem do objektu je nutné použít desinfekci na ruce;

5. V případě naplnění kapacity návštěvníků nebudou další návštěvníci do objektu vpuštěni;

6. Pokud je to možné plaťte bezhotovostně platební kartou;


7. Návštěvník se zjevnými příznaky respiračního onemocnění nebude do objektu vpuštěn;

8. Bez dodržení těchto podmínek nebude návštěvník do objektu vpuštěn, popř. může být vykázán bez náhrady vstupného;

9. Pokud není stanoveno jinak, platí v běžné otevírací době běžná výše vstupného zveřejněná na www.muzeumbeskyd.com.


b) Návštěva kulturně-společenské akce

Žádáme Vás, abyste v současné situaci spojené s virovým onemocněním COVID-19 dodržovali platná hygienická a bezpečnostní opatření při návštěvě kulturně-společenských akcí, konaných na frýdeckém zámku, za následujících podmínek (s výjimkou dětí do 6 let věku):

1. Nevykazujete klinické příznaky onemocnění COVID-19 a současně splňujete alespoň jeden bod z následujících (bod č. 2 – č. 5);

​​​​​2. Byl/a jste očkován/a proti onemocnění COVID-19 a od aplikace první dávky očkovací látky, v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka, nebo;     - Od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoufaktorového schématu podle SPC uplynulo nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
     - Od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

3. Proděl/a jste laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 a uplynula u vás doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a zároveň nejevíte žádné příznaky onemocnění COVID-19, a od prvního pozitivního RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 nebo POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo;

4. Absolvoval/a jste nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-Co-V-2 s negativním výsledkem, nebo;
5. Absolvoval/a jste nejdéle před 72 hodinami POC (tzv. antigenní) test na přítomnost viru SARS-Co-V-2 s negativním výsledkem.

Splnění alespoň jedné z výše uvedených podmínek kontroluje zaměstnanec Muzea Beskyd Frýdek-Místek, p. o..
​​​Zakoupením vstupenky na kulturně společenskou akci zároveň potvrzujete, že splňujete dané podmínky vstupu na akci, které jste povinen/povinna prokázat.
Za případné nedodržení podmínek zodpovídá daná osoba a bez dodržení těchto podmínek nebude návštěvník do objektu vpuštěn, popř. může být vykázán bez náhrady vstupného.
Testování na místě nebude ze strany Muzea Beskyd Frýdek-Místek zajištěno.

 

 

  


 


© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace