preloader
   

Obchodní podmínky a reklamační řád Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizace


(Směrnice evidovaná pod č. 32)

Účinnost: 1. 7. 2019
 

Prodej e-vstupenek prostřednictvím webového portálu

1. Obecná ustanovení

a) Muzeum Beskyd Frýdek-Místek je příspěvková organizace zřízená Moravskoslezským krajem, se sídlem Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 00095630 (dále jen „zkratka organizace“). Kontaktní adresou pro zákazníky je: Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek.
b) Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vzniklých při nákupu vstupenek na prohlídky a jiné akce (dále jen “Akce”) uskutečněné prostřednictvím webového portálu www.colosseum.eu na adrese http://online.colosseum.eu/muzeum-beskyd/general/list?mrsid=151 a http://online.colosseum.eu/hrad-hukvaldy/general/list?mrsid=164. Nákupem vstupenky na Akci přes webový portál (dále jen „e-vstupenka“) vyjadřuje zákazník souhlas s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a zavazuje se jimi řídit.
c) Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy uzavřené nákupem e-vstupenky mezi zákazníkem a Muzeem Beskyd Frýdek - Místek. Obchodní podmínky stejně jako smlouva jsou vyhotoveny v českém jazyce.
d) S cenami e-vstupenek je možné se seznámit na webových stránkách www.muzeumbeskyd.com a www.hradhukvaldy.eu . Konečná cena jednotlivých e-vstupenek je uvedena před vložením do košíku v procesu nákupu.
 

2. Práva a povinnosti smluvních stran

a) Při objednávání e-vstupenky je zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené při objednávání e-vstupenky jsou muzeem považovány za správné.
b) Zákazník je v souvislosti se vstupem na konkrétní Akci vždy povinen dodržovat pravidla stanovená pořadatelem Akce. Je rovněž povinen podrobit se provoznímu a návštěvnímu řádu (směrnice evidovaná pod číslem 14).
c) Muzeum Beskyd Frýdek-Místek si vyhrazuje u každé Akce právo na změny programu, termínu a místa konání.
d) Za platnost a pravost e-vstupenek zakoupených mimo webový portál http://online.colosseum.eu/muzeum-beskyd Muzeum Beskyd Frýdek-Místek nezodpovídá. Držitel vstupenky odpovídá za jakoukoli manipulaci se vstupenkou. Jakoukoli manipulací se vstupenkou podstupuje držitel vstupenky riziko zneužití čárového kódu a čísla vstupenky, což může mít za následek nevpuštění na Akci. Vstupenku uchovávejte na bezpečném místě. Nezveřejňujte fotografie e-vstupenek na sociálních sítích (Facebook, Twitter, Instagram atd.) nebo nepřeposílejte e-maily obsahujícího odkaz na stažení e-vstupenky.
 

3. Postup při nákupu e-vstupenky

a) Výběr akce
U Akce, na kterou chcete koupit vstupenky, klikněte na stránkách www.muzeumbeskyd.com nebo www. hradhukvaldy.eu na odkaz Vstupné a rezervace - Rezervace vstupenek. Po přesměrování na prodejní web http://online.colosseum.eu/muzeum-beskyd/ a http://online.colosseum.eu/hrad-hukvaldy/ se můžete přihlásit nebo zaregistrovat.
b) Přihlášení
Kliknutím na Můj účet se můžete před prvním nákupem registrovat a vytvořit si zákaznický účet nebo se přihlásíte do již vytvořené registrace.
c) Vložení vstupenek do košíku
U Akce, kterou jste si zvolili, vyberte z možností prohlídky, akce a datum konání. Dále zvolte příslušnou kategorii zákazníka a počet vstupenek. Zadaný počet vstupenek vložte do košíku a stiskněte tlačítko Pokračovat.
d) Obsah košíku
V košíku se zobrazí všechny vámi vybrané e-vstupenky, způsob úhrady ceny a doručení e-vstupenky. Zkontrolujte obsah košíku včetně cen a zvolené Akce, následně stiskněte Pokračovat.
e) Dokončení
V případě, že ještě nejste registrováni, máte možnost nákupu bez registrace. Vyplníte požadované údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, na kterou bude doručena e-vstupenka. V případě, že jste registrováni a provedli jste přihlášení do svého zákaznického účtu, bude e-vstupenka zaslána na zadanou e-mailovou adresu. Po přihlášení budete vyzváni k potvrzení vaší e-mailové adresy. Informace o nakládání a ochraně osobních údajů kupujícího jsou uveřejněny na webových stránkách www.muzeumbeskyd.com.
f) Zaplatit
Po kliknutí na tlačítko Zaplatit budete přesměrováni do zabezpečené platební brány KB (MojePlatba), která vás vyzve k zadání čísla vaší platební karty, konce její platnosti a ověřovacího kódu). Způsob platby je možný pouze on-line platební kartou. Tlačítko Zpět na seznam vás vrátí k úvodní nabídce.
Po uhrazení příslušné částky bude zákazníkovi doručena e-vstupenka na e-mailovou adresu uvedenou při nákupu bez registrace, v případě nákupu s registrací bude e-vstupenka zaslána na e-mailovou adresu, která slouží k přihlašování ke klientskému účtu. E-vstupenku si zároveň budete moci vytisknout po přihlášení na Můj účet přes ikonu opravňující k tisku vstupenek.
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek nenese odpovědnost za platnost či dostupnost zadané e-mailové adresy. Doručení e-vstupenky jiným způsobem není možné.
g) Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, tisk e-vstupenky) si hradí zákazník sám.
 

4. Reklamační řád

a) Zákazník bere na vědomí, že z důvodu dle ust. § 1837 písm. j) občanského zákoníku nelze od nákupu e-vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (odstoupení do 14 dnů bez uvedení důvodu), neboť v daném případě jde o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu.
b) E-vstupenku nelze vykoupit zpět ani vyměnit. V případě poškození, zničení, ztráty nebo odcizení e-vstupenky nebude e-vstupenka nahrazována novou a zákazníkovi nebude poskytnuta náhrada.
c) V případě zrušení Akce oznámí Muzeum Beskyd Frýdek-Místek na svých webových stránkách, náhradní termín konání či způsob vracení vstupného.
d) V případě, že zákazník poskytl Muzeu Beskyd Frýdek-Místek při koupi e-vstupenky svoji e-mailovou adresu, bude na tuto adresu vyrozuměn o tom, že je Akce zrušena.
e) Muzeum Beskyd Frýdek-Místek nenese odpovědnost, pokud zákazníka nebude možno prostřednictvím tohoto kontaktu včas zastihnout anebo pokud zákazník obdrží včas odeslané vyrozumění o zrušení Akce se zpožděním.
f) Náhrada jiných nákladů (např. ubytování, doprava, poštovné) se neposkytuje. Není-li uvedeno jinak, je držitel e-vstupenky povinen zažádat o vrácení vstupného bez zbytečného odkladu.
g) Veškeré reklamace a případné dotazy je třeba doručit bez zbytečného odkladu elektronickou poštou na e-mailovou adresu: pokladna@muzeumbeskyd.com (pro frýdecký zámek) nebo pokladna.hukvaldy@hradhukvaldy.eu (pro hrad Hukvaldy) anebo písemně na adresu: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek,p.o., Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek. O způsobu vyřízení reklamace bude zákazník informován muzeem ve lhůtě 30 dnů od doručení reklamace , nebude-li se zákazníkem sjednán jiný termín vyřízení.
h) Dojde-li ze strany muzea k úplnému zrušení Akce, přičemž zákazník již vstupenku na tuto Akci řádně zaplatil, bude tomuto zákazníkovi vstupné na základě jeho písemné žádosti vráceno na bankovní účet uvedený v žádosti.


Obchodní podmínky v kompletní znění naleznete zde:

Obchodní podmínky a reklamační řád Muzea Beskyd Frýdek-Místek (*.pdf) 

                 


© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace


 

 
 
 
 
 

Zpracování cookies

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.