preloader
   

Řemesla starého Frýdku, Místku a okolí (26. 11. 2020 – 6. 6. 2021)

Velký vliv pro obchod i řemeslnou výrobu měla poloha Frýdku a Místku u staré obchodní cesty z Moravy do Polska, zvaná taky Solná. Pro Frýdek platí, že řemeslníci stále ještě drželi i polnosti. V městských knihách 40. let 16. století se objevují profese měšťanů. Víme tak, že ve Frýdku poloviny 16. století působily řemesla: soukeníci, krejčí, ševci, řezníci, kováři, zámečníci, pekaři, barvíři, řemenáři, kožešníci, hrnčíři, nožíři, kloboučníci, solaři. Výstava představuje právě tato řemesla.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace