preloader
   

Fotogalerie bryoexkurze Sjezdovky a sihly pod Lysou horou (11. 6. 2017)

Sjezdovky a sihly pod Lysou horou – floristicko-bryologická exkurze11. června 2017 proběhla terénní exkurze na podmáčené louky a sjezdovky pod Lysou horou ve spolupráci s Moravskoslezskou pobočkou ČBS a Správou CHKO Beskydy. Z parkoviště na Zlatníku jsme se vydali směrem k enklávě Muroňka a odtud do PP Obidová a zpět přes Visalaje na Zlatník. Území, které je pramennou oblastí potoka Mohelnice, nabízí především různé typy lučních pramenišť a mokřadů (některé z nich jsou již přeměněné v rybníky), neminuli jsme však ani mezofilní květnaté louky s orchidejemi. Důležitou zastávkou exkurze byla návštěva Přírodní památky Obidová v nivě Sihelského potoka, ukázka typické „sihly“. Na slatinném rašeliništi jsme si ukázali většinu místních botanických zajímavostí, tedy druhů vázaných na rašelinné louky. Mezi ně patří kriticky ohrožená bahnička chudokvětá, nebo silně ohrožená masožravá rostlina rosnatka okrouhlolistá a s nimi i typické mechorosty hrubožebrec proměnlivý, štírovec prostřední, klamonožka bahenní, ploník obecný a především rašeliníky (Sphagnum sp.), které dominují v mechovém patře. Zpáteční cestu na Zlatník jsme věnovali průzkumu vybraných květnatých podhorských luk a kromě charakteristického druhového složení vegetace, jsme zaznamenali také početné populace orchidejí – vstavače mužského znamenaného, bradáčku vejčitého, v několika desítkách rostlin jsme nalezli také kvetoucí pětiprstku žežulník a hlavinku horskou. Z mechorostů jsme se seznámili s běžnými lučními a lesními druhy, které převládaly v mechovém patře na sušších místech, např. kostrbatec zelený, bezvláska vlnkatá nebo měřík čeřitý. Na obnaženém výchozu jsme nalezli mech blízký ohrožení kulistec Hallerův, který má typické krátké štěty a tobolky ukryté v trsech mezi listy.Foto: J. Tkáčiková / J. Konečný / M. Popelářová, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, 2017.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

                 


© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace


 

 
 
 
 
 

Zpracování cookies

Používáme cookies k optimalizaci webových stránek a služeb.
  Nezbytné cookies (funkčnost stránek)
Cookies třetích stran   Youtube - přehrávání vložených youtube videí
  Google analytics - statistika návštěvnosti
Vše o cookies, které používáme.