preloader
   

Veřejný prostor ve Frýdku-Místku


Kvalita veřejného prostoru významnou měrou ovlivňuje vizuální podobu Frýdku-Místku. Bez atraktivních veřejných prostranství, která zvou k účasti na společném dění a umožňují pestrou škálu činností, by město nebylo městem, ale pouhým shlukem staveb.

Prezentace přiblíží řadu historických památek a uměleckých děl, včetně novodobých realizací (např. plastiky a drobné realizace Františka Juráně, Viléma Kocycha, Oldřicha Fidricha, Miroslava Rybičky a dalších autorů).

Přednáška se uskuteční ve čtvrtek 14. října 2021 v 16.30 hodin v přednáškovém sále v Zeleném domě na Zámecké ulici ve Frýdku, cena přednášky 25,- Kč. 


© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace