preloader
   

Beskydy - příroda a lidé


Záměrem expozice je ukázat propojenost přírody a lidské činnosti. Jak příroda utvářela lidský život a způsob obživy, ale také jak lidská činnost ovlivňovala a ovlivňuje beskydskou přírodu.

Expozice provází návštěvníka tak, jak lidé do přírody a do hor míří – od města a městského života až po nejčistší přírodu a její ochranu. Cestou ho seznamuje s důležitými momenty z historie, etnografie, geologie, botaniky, zoologie, mineralogie a dalších oborů, které dohromady utvářejí celkovou mozaiku Beskyd.

Expozice získala ocenění Destinační společnosti Beskydy-Valašsko v kategorii Nejlepší turistický počin za rok 2019.

Fotogalerie expozice Beskydy - příroda a lidé

Expozici Beskydy - příroda a lidé lze navštívit každou půlhodinu (kromě 12.00).
 
Expozice je bezbariérová


  


 


© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace