Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace


Výstavy                                                          dnes je 23.8.2019, svátek má Sandra


Habsburkové na FrýdkuHabsburkové na Frýdku (30. 5.-8. 9. 2019)

Frýdecký zámek byl v držení rodu Habsburků plných 120 let, během kterých prodělal mnoho rekonstrukcí i modernizací. Výstava nabídne zachované autentické části vybavení frýdeckého zámku, fotografie a litografie z 19. století. Přiblíží držitele zámku z rodu Habsburků a seznámí nás s prací kanceláře stavební správy Těšínské knížecí komory, řízené architektem A. T. Prokopem.

Vernisáž 30. května 2019 v 17.00 hodin na frýdeckém zámku.

Doprovodné akce:
Úpravy frýdeckého zámku za arcivévody Albrechta - 11. 6. 2019 v 17.00 hodin - přednáška nás seznámí se stavebními aktivitami 70. let 19. století.

Adaptace frýdeckého zámku za arcivévody Fridricha - 20. 6. 2019 v 17.00 hodin - přednáška přiblíží historizující rekonstrukce přelomu 19. a 20. století.

Fotogalerie výstavy Habsburkové na Frýdku (2019)

Když dřevěný pronc s rakem bojovalKdyž dřevěný princ s drakem bojoval... (13. 6.-15. 9. 2019)

V českých zemích je tradice loutek i loutkářů velmi bohatá. Tradice loutkového divadla vznikla v 19. století spojená s osobou Matěje Kopeckého. Na počátku 20. století nesmělo loutkové divadlo chybět v žádné vzdělané rodině, škole či spolku. Mezi tradiční postavy patřil Kašpárek a Kalupinka, princ, princezna či drak. Na výstavě se představí ze sbírky Muzea Beskyd také postava Bacilínka, háčkované loutky a mnohé další. Výstava představuje ukázky továrně vyráběných loutek i loutek jedinečných, originálních, vytvořených umělci pro konkrétní divadla. K prohlédnutí budou jak tištěné dekorace, tak dekorace originální, ručně malované.

Vernisáž 13. června 2019 v 17.00 hodin na frýdeckém zámku.

Fotogalerie výstavy Když dřevěný princ s drakem bojoval (2019)

Mikuláš Klaudyán: první mapa Čech 1518Mikuláš Klaudyán: první mapa Čech 1518 (27. 6.-22. 9. 2019)

Putovní panelovou výstavu připravila PhDr. Mgr. Eva Novotná, ředitelka Mapové sbírky a vedoucí Knihovny geografie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Ilustrovaný jednolist, dřevořez s mapou se zachoval v jediném výtisku deponovaném ve Státním oblastním archivu v Litoměřicích. Mapa je jižně orientovaná a její rozměry jsou 40 × 55 cm. „Klaudyánka“ byla rozšířena díky S. Műnsterovi, který její zmenšenou kopii publikoval od roku 1554 ve své Kosmografii. Právě tento rozměrný tisk, uložený ve sbírkách Muzea Beskyd, bude součástí výstavy.

Vernisáž 27. června 2019 v 17.00 hodin na frýdeckém zámku.


10. beskydské trienále řezbářů (20. 9.-3. 11. 2019)

„Dřevo je čistá příroda“

Beskydy, zasahující svým územím do tří sousedních zemí – České republiky, Polska a Slovenska, přesahují významem hranice mezi regiony a zeměmi. Tato skutečnost má svůj výraz i v lidové kultuře a tradici. Tento široký masiv, dnes hraničních hor, poskytoval a dosud poskytuje dřevo jako základní materiál pro užitkové předměty i výtvarné práce. O její svébytnosti svědčí nejen předměty denní potřeby, ale zejména řada unikátních plastik, které jsou uchovávány v muzejních depozitářích jako trvalé památníky zručnosti prostých lidí. Pobeskydí je oblastí, kde předlouhá tradice dřevořezby nebyla nikdy přerušena a naopak se úspěšně rozvíjí. Tvorba mnohých současných autorů to jednoznačně dokládá. Tradice je podporována přehlídkovými programy, workshopy. Jednou z nejvýznamnějších je Beskydské trienále řezbářů. První ročník se uskutečnil v roce 1992 a v letošním roce to bude již 10. jubilejní setkání. Tato mezinárodní přehlídka řezbářských děl si získala věhlas jak u návštěvníků, tak i u odborné veřejnosti. Spoluorganizátory akce jsou po celé období Kysucké kultúrne stredisko v Čadci a Muzeum Beskidzkie
w Wiśle.

V rámci výstavy se 20.–22. září 2019 uskuteční řezbářský jarmark spojený s plenérem, na kterém se budou řezbáři prezentovat – vyřezávat
i prodávat své výrobky.

Vernisáž v pátek 20. září 2019 v 17.00 hodin.

Naše putovní výstavy


zpět       nahoru       domů       tisk
© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace / realizace nextWEB