Polski


Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace


Užitečné odkazy


Vybrané úřady a instituce

www.msk.cz Stránky Moravskoslezského kraje.
www.cz-museums.cz Strany Asociace muzeí a galerií (AMG).
www.frydek-mistek.cz Web města Frýdku-Místku, kalendář akcí, fotogalerie a další.
www.npu.cz Stránky Národního památkového ústavu, přehledy aktuálních odborných seminářů, metodiky ke stažení, množství odkazů.
http://www.archives.cz/zao/frydek-mistek/ Webová prezentace Státního okresního archivu Frýdek-Místek.
www.mvcr.cz/clanek/archivni-fondy-a-sbirky-v-ceske-republice.aspx Vynikající databáze archivních fondů archivů v ČR!
www.cesarch.cz/ Stránky České archivní společnosti - velmi podrobné a kvalitní stránky s velmi kvalitními odkazy!
www.cuzk.cz Český ústav zeměměřičský a katastrální.
www.obchodnirejstrik.cz Obchodní rejstřík ČR.
www.mkcr.cz Ministerstvo kultury ČR.
www.janackovyhukvaldy.cz Stránky spolku Janáčkovy Hukvaldy.
www.nkp.cz Webová prezentace Národní knihovny České republiky.

Stránky muzeí

www.muzeumct.cz Muzeum Těšínska, příspěvková organizace MSK, v Českém Těšíně a její pobočky.
muzeum.novy-jicin.cz Web Muzea Novojičínska, příspěvkové organizace MSK, v Novém Jičíně.
www.mubr.cz Stránky Muzea Bruntál, příspěvkové organizace MSK. Zajímavá virtuální prohlídka.
www.gvuo.cz Stránky Galerie výtvarného umění v Ostravě, příspěvkové organizace MSK.
www.ostrmuz.cz Stránky Ostravského muzea.
www.szmo.cz Web Slezského zemského muzea.
www.tatramuseum.cz Web Regionálního muzea v Kopřivnici (Technické muzeum Tatra, Šustalova vila a Muzeum Fojtství).

Stránky o hradech a zámcích

www.hradhukvaldy.eu Oficiální stránky hukvaldského hradu.
www.hrady.cz Server nejen o šlecht. sídlech v ČR a okolních zemích. Kalendář aktuálních akcí, fotogalerie.
www.vilemwalter.cz/hrady/ Na webu 235 historických fotografií moravských hradů, zámků a některých dalších objektů z roku 1888.
www.nalucine.cz Stránka, která mapuje zámky zaplavené Žermanickou přehradou.

Turistické stránky

www.kudyznudy.cz Portál pro všechny turisty, malé i velké.
www.visitfm.cz Web Beskydského informačního centra Frýdek-Místek, p.o.
www.beskydyportal.cz Oficiální webové stránky turistické oblasti Beskydy-Valašsko.
www.objevujpamatky.cz Turistický web Objevuj památky.
www.tyrkys.cz Web Školy kultury podnikání v cestovním ruchu, kurzy a zkoušky průvodců. Odkazy na kult. instituce a jejich akce.

Stránky památkářské

www.npu.cz Stránky Národního památkového ústavu, přehledy aktuálních odborných seminářů, metodiky ke stažení, množství odkazů.
www.mkcr.cz Web Ministerstva kultury ČR.
www.obnova.sk Strany věnované restaurování a památkám. Množství odborných diskusí, aktuálních akcí, foto.
www.archiweb.cz/ Výborné stránky s aktuálními články o architektuře a památkách.
www.dendrochronologie.cz Přehled dendrochronologie, databáze, kontakty.
www.prostor-ad.cz Kvalitní stránky o architektuře, interiéru a designu. On-line publikace, slovník architektů ad.
www.archaiabrno.org Velmi kvalitní a živé stránky brněnské archeologické společnosti Archaia.
zastarouprahu.cz Stránky Klubu Za starou Prahu. Nově i s diskusním fórem k aktuální situaci v památkové péči.
www.pruzkumypamatek.cz Stránky časopisu Průzkumy památek, databáze SHP.
www.vol.cz/wstop/ Společnost pro technologie ochrany památek.

www.lidova-architektura.cz
Velmi kvalitní a obsáhlý web o lidové architektuře.
www.znicenekostely.cz Stránka o ohrožených a zanikajících sakrálních stavbách, kostelích i kaplích.
www.technickepamatky.cz Databáze technických památek.
www.opevneni.cz Databáze těžkých objektů čs. opevnění 1935-1938.

archivnimapy.cuzk.cz/ Stránky Českého ústavu zeměměřičského a katastrálního, který zpřístupnil mj. císařské otisky map stabilního katastru!
oldmaps.geolab.cz Prezentace starých mapových děl z území Čech, Moravy a Slezska, kompletní 1. a 2. vojenské mapování.
www.vilemwalter.cz/mapy/ Digitalizované staré mapy Moravy a města Brna.

www.memoria.cz Volně přístupné středověké rukopisy, včetně v plném rozsahu přístupného latinského překladu Dalimilovy kroniky.
mmh.cz/sklad/mj.htm Užitečný slovníček, překládající německé názvy míst v Čechách, Německu, Rakousku a jinde do češtiny.
paternoster.archii.cz Ojedinělé stránky věnované technickým památkám - páternosterům.
lfgm.fsv.cvut.cz/photopa2003/main.php Projekt a databáze fotografování památky, které je podkladem pro fotogrammetrii stavby.

Konkrétní objekty

homen.vsb.cz/~ber30/texty/zajimavosti/hrabova/Hrabova.htm Podrobné stránky o dřevěném kostele v Ostravě-Hrabové.
www.namrepubliky.cz/index.htm Kvalitní stránky o archeologickém průzkumu Náměstí republiky v Praze.
www.tugendhat-villa.cz Web o vile Tugendhat v Brně.
www.tugendhat.eu Nové oficiální stránky vily Tugendhat.
www.mullerovavila.cz Stránky Müllerovy vily v Praze.

Lidové zvyky a tradice

www.ceske-tradice.cz Stránky mapující české zvyky - Vánoce, Velikonoce, Masopust ad.
www.lidovakultura.cz Nové stránky zřízené Národním ústavem lidové kultury.
www.nulk.cz Stránky národního ústavu lidové kultury ve Strážnici.

Autoveteráni

www.oldfiat.estranky.cz Sdružení zájemců o historické automobily z Frýdku-Místku.

Přírodovědné odkazy

www.cas.cz/ Akademie Věd České republiky.
www.priroda.cz Informační, komunikační a vzdělávací centrum věnované přírodě.
www.env.cz Správa ochrany přírody.
www.nature.cz Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
csop.cz Český svaz ochránců přírody.
www.cizp.cz Česká inspekce životního prostředí.
www.natura2000.cz Základní informace o soustavě chráněných území Natura 2000 v České republice.
www.ceu.cz Český ekologický ústav.
www.mze.cz Ministerstvo zemědělství ČR.
www.lesycr.cz Stránka Lesů České republiky.
nature.hyperlink.cz Chráněná území Zlínského kraje (Kroměřížsko, Uherskohradišťsko, Vsetínsko, Zlínsko, CHKO Beskydy, CHKO Bílé Karpaty)
www.chkopoodri.infomorava.cz Chráněná krajinná oblast Poodří.
www.vulhm.cz Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti.
www.uhul.cz Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, Brandýs n. L.

Geologie

www.geology.cz Informační portál České geologické služby.
www.cgts.cz Česká geologická společnost.
www.pedologie.cz Česká pedologická společnost.
www.geologickaspolecnost.cz Česká geologická společnost.
www.gweb.cz Geologický informační server.

Botanika

www.ms-cbs.cz Moravskoslezská pobočka České botanické společnosti.
www.botanickafotogalerie.cz Fotografická databáze cévnatých rostlin a rostlinných společenstev.
botany.cz/cs/ Web o botanice.
www.kvetenacr.cz Výborný server o květeně České republiky.
www.ueb.cas.cz Ústav experimentální botaniky Akademie věd České republiky.
www.natur.cuni.cz/CBS/ Česká botanická společnost.

Houby

www.myko.cz Česká mykologická společnost.
www.natur.cuni.cz/cvsm/ Česká vědecká společnost pro mykologii.

Entomologie

www.insect.cz Stránky o broucích, motýlech a ostatním hmyzu určené nejen entomologům, ale i široké veřejnosti. Nabídka knih.
www.coleopsoc.org Mezinárodní společnost zabývající se studiem brouků.
www.entospol.wz.cz Česká společnost entomologická.

Obratlovci

www.cso.cz Česká společnost ornitologická.
www.mos-cso.cz Moravský ornitologický spolek.
www.natur.cuni.cz/zoospol/ Česká společnost zoologická.
www.csopnj.applet.cz Stanice pro záchranu volně žijících živočichů a středisko ekologické výchovy v Bartošovicích na Moravě.
www.iwccz.wz.cz Mezinárodní sčítání vodních ptáků - International Waterbirds Census (IWC).
www.birdphoto.cz Rozsáhlá stránka věnovaná kvalitním fotografiím ptáků.
prirodainfo.cz Server o české přírodě, určovací klíče, zvuky, aktuální zprávy ad.
www.selmy.cz Stránky o velkých šelmách České republiky a jejich ochrana.
www.biolib.cz Bohatá mezinárodní encyklopedie hub, rostlin a živočichů, bohatá fotogalerie.

Učitelské odkazy

www.ceska-poezie.cz Česká elektronická knihovna - plnotextová databáze české poezie 19. století a počátku 20. století!
www.dejepis.com Velmi obsáhlé stránky s výkladem dějepisu od pravěku do 50. let 20. století. I testy znalostí!
www.gwo.cz Vynikající stránky Úřadu práce - Průvodce světem povolání. Testy pro žáky, na jaké povolání mají vlohy.
www.tonda-obal.cz Výborná stránka o recyklaci odpadů pro děti. Také hříčky, pexesa, bludiště a další.


zpět       nahoru       domů       tisk
© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace / realizace nextWEB