Polski


Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace


10. Beskydské trienále řezbářů 2019


Vážené řezbářky, vážení řezbáři,

Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace vyhlašuje další ročník výstavy Beskydské trienále řezbářů. V letošním roce to bude již 10. jubilejní setkání. Tato tradiční mezinárodní přehlídka řezbářských děl si za uplynulých devět ročníků získala věhlas jak u návštěvníků, tak i u odborné veřejnosti. Výstava bude probíhat od pátku 20. 9. do neděle 3. 11. 2019 ve výstavních prostorách frýdeckém zámku.

V termínu sobota 21. – neděle 22. 9. (v případě Vašeho zájmu i v pátek 20. 9.) plánujeme pořádat Řezbářský jarmark spojený s plenérem, na kterém se můžete prezentovat – máte možnost vyřezávat i prodávat své výrobky.

Účastníkům řezbářského jarmarku poskytneme zdarma prostor pro vyřezávání i prodej (po domluvě můžeme postavit i prodejní stánek) – nabízíme obě zámecká nádvoří i zámecký park, v případě deštivého počasí bychom akci přesunuli do uzavřených arkádových chodeb zámku a zámeckého klubu. Řezbářům, účastnícím se plenéru, nabízíme i vlastní bukové dřevo ke zpracování. Výsledná díla by se stala majetkem muzea. V případě velkého zájmu rozhoduje pořadí, v jakém byly přihlášky doručeny. Rozsah této akce (časový i prostorový) záleží na Vašem zájmu. Proto prosíme o zaslání přihlášky na výstavu i na plenér nejpozději do 31. 7. 2019. Přihlášku lze zaslat elektronicky příp. i poštou.

Vážené řezbářky, vážení řezbáři, k tomuto jubilejnímu 10. ročníku bude vytvořen katalog.

Proto Vás prosíme, abyste včetně přihlášky zaslali elektronicky i fotografie Vašich děl, která budou vystavena (v co nejvyšším rozlišení) a další popisné údaje (bydliště autora, název díla, rok zhotovení, rozměry, druh dřeva, povrchová úprava, a také krátký životopis autora s kontaktem).

Vaše díla do výstavy budeme přijímat v zámeckém klubu frýdeckého zámku v termínech:
úterý 3. 9. od 8 do 16 hodin
středa 4. 9. od 8 do 16 hodin
čtvrtek 5. 9. od 8 do 16 hodin
pátek 6. 9. od 8 do 15 hodin


Pro zahraniční řezbáře opět nabízíme sběrné místo v Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci a v Muzeu Beskidzkiem ve Wisłe v termínu do 1. 9. 2019.

Vaše díla budou umístěna po dobu výstavy (od předání díla do okamžiku vrácení) ve výstavních místnostech nebo depozitárních prostorech muzea, které splňují podmínky pro umístění uměleckých děl i sbírkových předmětů, je v nich udržována konstantní teplota i vlhkost, a prostory i předměty v nich umístěné jsou kromě mechanických zábran chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením, elektronickým požárním zařízením. Uvědomujeme si, že Vaše díla jsou nejenom finančně hodnotným předmětem, ale i dílem, do kterého vkládáte svůj um a svou duši.
Osobní údaje budou Muzeem Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkovou organizací zpracovávány pouze pro účely této výstavy a k ní pořízeného katalogu; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje Muzeem Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkovou organizací použity. Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizace, www.muzeumbeskyd.com a www.hradhukvaldy.eu.

Upřesňující informace:
Beskydské trienále řezbářů je nesoutěžní přehlídkou.
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek si vyhrazuje právo nepřijmout k vystavení nabízená díla.
Účastníkům nehradíme náklady spojené s účastí na přehlídce.
Účastník souhlasí s bezplatným využitím svých děl pro další propagaci výstavy a pro tvorbu propagačních materiálů Muzea Beskyd-Frýdek-Místek.

Těšíme se na Vaše nová díla i na setkání s Vámi (i Vašimi přáteli – řezbáři, na které nemáme kontakt, ale rádi by se výstavy a plenéru zúčastnili, prosíme Vás o zprostředkování).

Kontaktní osobou za Muzeum Beskyd Frýdek-Místek je PhDr. Jaroslav Dvořák.
Tel.: 558 628 001, kl. 56
Mobil: +420 733 612 553
E-mail: jaroslav.dvorak@muzeumbeskyd.com

Přihláška a informace (*.docx)


zpět       nahoru       domů       tisk
© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace / realizace nextWEB