Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace


Vyhlášení Beskydského trienále řezbářů 2016


Vážené a milé řezbářky a řezbáři.Beskydské trienále řezbářů

Jsou to už tři roky od našeho posledního setkání, a proto v letošním roce Muzeum Beskyd Frýdek-Místek vyhlašuje již 9. ročník přehlídky

Beskydské trienále řezbářů


Výstava Vašich prací bude probíhat od 15. 9. do 13. 11. 2016 ve frýdeckém zámku.

V termínu od pátku 16. 9. do neděle 18. 9. budeme pořádat Řezbářský jarmark spojený s plenérem, na kterém se můžete prezentovat Vy – můžete vyřezávat i prodávat své výrobky.
Účastníkům řezbářského jarmarku nabízíme zdarma prostor pro vyřezávání i prodej (po domluvě můžeme postavit i prodejní stánek) – nabízíme obě zámecká nádvoří i zámecký park, v případě deštivého počasí bychom akci přesunuli do uzavřených arkádových chodeb zámku.
Nabízíme řezbářům i vlastní lipové dřevo (5 kusů z kmene stromu v délce přibližně 1,5 metrů a několik menších částí) ke zpracování na plenéru. Tato díla by se stala majetkem muzea. V případě velkého zájmu rozhoduje pořadí, v jakém byly přihlášky doručeny.

Rádi tuto akci zorganizujeme, její rozsah (časový i prostorový) záleží na Vašem zájmu. Proto prosíme o zaslání přihlášky na výstavu i na plenér nejpozději do 31. 7. 2016.

Přihlášku lze zaslat poštou i elektronicky.

Vaše díla do výstavy budeme přijímat ve výstavních místnostech frýdeckého zámku v termínech:
úterý 30. 8. od 8 do 16 hodin
středa 31. 8. od 8 do 16 hodin
čtvrtek 1. 9. od 8 do 17 hodin


Pro zahraniční řezbáře opět nabízíme sběrné místo v Kysuckom kultúrnom stredisku v Čadci, organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, a v Muzeu ve Wisłe v termínu do 26. 8. 2016.

Vaše díla budou umístěna po dobu výstavy (od předání díla do okamžiku vrácení) ve výstavních místnostech nebo depozitárních prostorech muzea, které splňují podmínky pro umístění uměleckých děl i sbírkových předmětů, je v nich udržována konstantní teplota i vlhkost, a prostory i předměty v nich umístěné jsou kromě mechanických zábran chráněny elektronickým zabezpečovacím zařízením, elektronickým požárním zařízením a jsou řádně pojištěny. Uvědomujeme si, že Vaše díla jsou nejenom finančně hodnotným předmětem, ale i dílem, do kterého vkládáte svůj um a svou duši.

Přehlídka řezbářských prací je nesoutěžní.
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek si vyhrazuje právo nepřijmout k vystavení nabízená díla.
Účastník přehlídky nemá nárok na úhradu nákladů spojených s účastí na přehlídce.
Účastník přehlídky souhlasí s bezplatným využitím svých děl pro další propagaci přehlídky a pro tvorbu propagačních materiálů Muzea Beskyd Frýdek-Místek, příspěvkové organizace.

Těšíme se na Vaše nová díla i na setkání s Vámi (i Vašimi přáteli – řezbáři, na které nemáme kontakt, ale rádi by se výstavy nebo plenéru zúčastnili).


Kontaktní osobou za Muzeum Beskyd Frýdek-Místek je Pavla Platošová
telefon 558 630 051
mobil + 420 724 137 421
e-mail: pavla.platosova@muzeumbeskyd.com
Přihláška a informace (*.docx)

Seznam přihlášených řezbářů - aktual.11. 8. (*.docx)

Organizační pokyny pro řezbáře (*.docx)zpět       nahoru       domů       tisk
© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace / realizace nextWEB