Polski


Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace


Archiv tiskových zpráv


Buk poškozený červnovým větrem, 2016Přírodní dominanta zámeckého parku frýdeckého zámku, v podobě buku červenolistého, musí být pokácena.


Buk poškozený červnovým větrem, 2016Solitérní červenolistý buk Fagus sylvatica "Atropurpurea" patří k nejvýraznějším dřevinám zámeckého parku. Svou mohutností a barevností je
významným prvkem areálu zámku.

Jeho stav je pravidelně sledován od roku 2006, kdy došlo k prasknutí jedné z mohutných větví. Buk byl stabilizován vazbou, byla ošetřena dutina v patě kmene stromu a strom byl následně průběžně sledován. Byl proveden odborný posudek vyhodnocující zdravotní stav a měření stability stromu. V červnu letošního roku však v důsledku silného větru došlo k odlomení značné části koruny a poškození stabilizační vazby stromu včetně poškození oplocení areálu v důsledku pádu mohutných větví.

Vnitřní hnilobou a houbou byly napadeny i hlavní kořeny stromu a mohlo by dojít k vývratu. Stav červenolistého buku v zámeckém parku lze označit za krajně nestabilní a potenciálně ohrožující veřejně přístupné prostranství. Magistrát města Frýdku-Místku, odbor životního prostředí a zemědělství vydal proto rozhodnutí k povolení kácení tohoto stromu z důvodu poškození, špatného zdravotního stavu a ohrožení bezpečnosti návštěvníků zámeckého parku. Zároveň byla Muzeu Beskyd uložena povinnost zajistit náhradní výsadbu stejného druhu a odrůdy (tedy Fagus sylvatica cv. Atropunicea) v blízkosti místa současného růstu.


Vydáno: 28. 12. 2016, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
zpět       nahoru       domů       tisk
© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace / realizace nextWEB