Polski


Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace


Společenskovědní úsek


Tkalcovský stav v expozici Beskydy - příroda a lidéSpolečenskovědní úsek dokumentuje historický, kulturní a společenský vývoj okresu Frýdek-Místek. Sbírky přestavují rozmanitý obraz regionu v době minulé i současné. Spravuje soubory plastik, obrazů a grafiky, betlémů, podmaleb na skle, starých tisků, pozůstalostí, rukopisů, uměleckých řemesel, frýdlantské litiny, medailí a platidel, skla, keramiky, nábytku, vybavení domácností, řemesel a obchodu, zemědělství, textilií, předmětů z oblasti spolkového života, které získává formou nákupů, darů i sběrů při realizaci záchranných a rekognoskačních výzkumů. Tyto soubory jsou veřejnosti prezentovány formou stálých expozic i krátkodobých výstav. Úsek nabízí možnost jejich studia odborníkům i zájemcům z řad široké veřejnosti.


Sbírky


Součástí sbírkového fondu společenskovědního úseku je v současné době okolo 115 000 položek, celkový počet předmětů je však mnohem vyšší. Pod jedním inventárním číslem se totiž v mnoha případech skrývá i několik set kusů jednotlivin. Základní číselná řada nesoucí označení FM má přes 56 000 inventárních čísel.

Z důvodu základní orientace a přehlednosti jsou předměty rozděleny do několika tematických celků. Uplatňuje se zde snaha mít související předměty – samozřejmě v rámci možností – co nejblíže u sebe. Jedná se o tyto celky: archeologie, obrazy, grafika, umělecká řemesla a litina, řemesla, obchod, prapory, stuhy, nábytek, kartografie, militaria, literatura, pozůstalosti, rukopisy, písemný materiál, příležitostné tisky, pohlednice, staré tisky, hodiny, mince, pečetě, medaile, odznaky, divadlo, hudba, tanec, zvykosloví, plakáty, školství, spolky, technika, vybavení domácnosti, svítidla, keramika, sklo, textil, podmalby na skle, plastiky, kříže, modrotiskové formy, betlémy, hračky, zemědělství, nábytek.

Zajímavé ukázky sbírkových předmětů jsou představovány ve Web depozitáři.

Badatelský řád (*.pdf)

Beskydské trienále řezbářů 2019

Výzvy pro veřejnost

Pokyny pro autory sborníku Práce a studie 2016 (*.pdf)


Jednotlivé sbírky úseku společenskovědního

Podrobná historie sbírek

Frýdečtí rodáci - Óndra Łysohorský


zpět       nahoru       domů       tisk
© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace / realizace nextWEB