Polski


Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace


Přírodovědný úsek Muzea Beskyd Frýdek-Místek


Langův dům, sídlo přírodovědného úseku na křižovatce Hluboké a Zámecké ulice.Přírodovědný úsek Muzea Beskyd Frýdek-Místek sídlí v Langově domě (ul. Hluboká 66). Zabývá se především dokumentací a výzkumem přírodních poměrů v Moravskoslezských Beskydech a v Podbeskydí. Sběry a průzkumy jsou zaměřeny na území okresu Frýdek-Místek, který ležína rozhraní Moravy a Slezska v jihovýchodní části Moravskoslezského kraje. Z hlediska geomorfologie náleží toto území do provincie Západních Karpat, a proto se také v tomto území vyskytuje celá řada druhů s karpatským rozšířením. Sběrné území je biotopově pestré – zahrnuje řadu cenných lokalit a maloplošných chráněných území, ale také výrazně antropogenně ovlivněné lokality, jako jsou např. haldy nebo odkaliště.

Za dobu činnosti přírodovědného úseku (od roku 1967) byla vybudována rozsáhlá sbírka přírodnin. Předměty představují především dokladový materiál získaný v průběhu četných přírodovědných průzkumů Frýdeckomístecka, v menší míře je sbírka doplňována dary a nákupy. Sbírka má velký vědecký, informační a kulturní význam. Je členěna na 6 podsbírek (v závorce jsou uvedeni jejich kurátoři):


Podle zákona č. 122/2000 Sb. je sbírka zapsána do Centrální evidence sbírek ČR (CES ČR).

Kromě sbírkotvorné a výzkumné činnosti se přírodovědný úsek zabývá přípravou výstav, přednášek, exkurzí, odborných i populárně-naučných článků, v sezóně provozuje mykologickou a botanicko-bryologickou poradnu (běžná badatelská a poradní činnost pak funguje po celý rok). Pravidelně vychází přírodovědný sborník Acta Musei Beskidensis. Úsek spolupracuje s dalšími institucemi např. při terénních výzkumech, ekologických olympiádách, oslavách Dne Země, apod.

Ing. Jiří LedererMykologická poradnaMuchomůrka královská (foto: D. Janda)

Od roku 2014 funguje v sídle přírodovědného úseku muzea mykologická poradna pro všechny houbaře, amatérské mykology a milovníky přírody. S Vašimi houbařskými úlovky Vám v provozní době poradny poradí náš externí spolupracovník Ing. Jiří Lederer (tel. 739 329 282).


Dotazy i fotografie hub je možno zaslat na e-mail: houby_poradna@muzeumbeskyd.com.

Zvonek rozkladitý (foto: P. Juřáková) Prutník stříbřitý (foto: S. Kubešová)Botanicko-bryologická poradna

Od roku 2014 funguje v sídle přírodovědného úseku Muzea Beskyd Frýdek-Místek botanicko-bryologická poradna.
Zabývá se planě rostoucími druhy cévnatých rostlin (nevztahuje se na zahradnické výpěstky a zplanělé druhy ze zahrádek) a mechorostů. Poradí vám botanička Ing. Petra Juřáková a bryoložka RNDr. Jana Tkáčiková, vždy v pondělí v provozní době poradny.

Botanicko-bryologická poradna probíhá až do konce září a doplňuje unikátní projekt našeho muzea v rámci České republiky – možnost využít spojené botanické, bryologické a mykologické poradenství na jednom místě.

Dotazy i fotografie rostlin a mechorostů je možno zaslat také na e-mail: petra.jurakova@muzeumbeskyd.com; jana.tkacikova@muzeumbeskyd.com


Sborník AMB 2018Publikační činnost

Acta Musei Beskidensis


Sborník Acta Musei Beskidensis vychází každoročně. Desáté číslo Acta Musei Beskidensis vyšlo v roce 2018 a přináší opět nové přírodovědné poznatky z několika oborů (entomologie, botanika, zoologie a speleologie),  z území severovýchodní Moravy (zejména z Moravskoslezských Beskyd a Podbeskydské pahorkatiny).

Nosatcovití brouci Slezska (severovýchodní Moravy)

Plicní sanatorium v Jablunkově

Střevlíkovití brouci Slezska (severovýchodní Moravy)

Katalog sbírky brouků IV. Coleoptera: Scarabaeoidea

Geologická minulost a přítomnost Frýdeckomístecka

Katalog sbírky brouků III. Coleoptera: Carabidae

Realizované průzkumy

Přehled dosavadních výzkumných úkolů přírodovědného úseku zde (*.pdf).


Hledačka

I v době stavebních prací na zámku se můžete projít parky v jeho okolí. Procházku si můžete zpestřit zábavnou hrou pro celou rodinu – vyřešit několik úkolů a najít poklad. Více informací na stránce Hledačky nebo na pokladně muzea.

Fotogalerie z činnosti přírodovědného úseku

Fotogalerie z exkurze za masožravou rosnatkou (5. 5. 2018)

Fotogalerie z Krajského kola Ekologické olympiády (19.-20. 4. 2018)

Fotogalerie workshopu Lesnicky významné mechorosty (22. 11. 2017)

Sjezdovky a sihly pod Lysou horou – floristicko-bryologická exkurze (2017)

Krajské kolo ekologické olympiády (2017)

Muzejní lekce Pojďte s námi prozkoumat jarní přírodu! (2012–2017)

Den země (2011-2017)

Z terénních průzkumů (2013-2016)

Krajské kolo ekologické olympiády (2016)

Workshop Mechy čeledi Orthotrichaceae (2016)

Exkurze Ve stopách Kiliánových – potoky Slezských Beskyd (2015)

Workshop Mechorosty pro začátečníky – tvorba mechových zahrad (2015)

Promítání filmu Causa Carnivora (4. 10. 2015)

Křest knihy Plicní sanatorium v Jablunkově (2014)

Konference Zachováme pestrost Beskyd? (27. 3. 2013)

Po stopách živočichů, únor-březen 2012

Jak podzim barví stromy, říjen 2011

Den země 19. 4. 2011

Ludvík Kunc – křest knihy Můj život s rysem a Z medvědích a vlčích brlohů (2010)


zpět       nahoru       domů       tisk
© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace / realizace nextWEB