Polski


Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace


Fotogalerie z exkurze za masožravou rosnatkou (5. 5. 2018)


Exkurze za masožravou rosnatkou okrouhlolistou do Přírodní památky Kamenec u Frýdku-Místku

5. května 2018 proběhla terénní exkurze zaměřená na podmáčené rašelinné louky a lesní porosty v PP Kamenec v Dobré u Frýdku-Místku. Zájemci se sešli v  hojném počtu na parkovišti u výzkumného ústavu VÚHŽ. Odtud trasa vedla po okraji PP Kamenec, kde jsme z polní cesty měli výhled na nejcennější část území – jezírko a rašelinnou louku s kvetoucími suchopýry (Eriophorum angustifolium).
Do nejcennějších částí jsme nevstupovali vzhledem k množství vody a také množství účastníků exkurze. Přesto jsme měli možnost vidět i na okrajích řadu zajímavých rostlin – např. druh s karpatským rozšířením kozlík celolistý (Valeriana simplicifolia), kvetoucí orchidej prstnatec májový (Dactylorhiza majalis) nebo vzácnější druh břehů potoků a kanálů potočník vzpřímený (Berula erecta). Více do mokra jsme zašli pouze za ověřením silně ohrožené masožravé rostliny rosnatky okrouhlolisté (Drosera rotundifolia), kterou se nám – i přes poměrně časný termín exkurze – podařilo potvrdit.
Z mechorostů jsme se seznámili s běžnými vlhkomilnými druhy, které převládaly v mechovém patře v PP, např. károvka hrotitá (Calliergonella cuspidata), baňatka potoční (Brachythecium rivulare), měřík čeřitý (Plagiomnium undulatum) a rašeliníky (Sphagnum spp.). Za nejzajímavější objev lze považovat poměrně velké porosty invazního mechu křivonožka vehnutá (Campylopus introflexus) na okraji nejcennějších nelesních ploch v PP. Tento poměrně snadno poznatelný druh se šíří směrem ze západu a lokality přibývají i na severovýchodní a východní Moravě.
Trasa exkurze pokračovala v lesní části PP, kde jsme ještě zastihli dokvétající jarní geofyty – např. česnek medvědí (Allium ursinum) a druhy vázané na karpatskou oblast – ostřice převislá (Carex pendula) a kyčelnice žláznatá (Dentaria glandulosa).
Ukázky běžných i vzácnějších rostlin a mechorostů vázaných na mokřady i lesní biotopy doplňovali Lukáš Nytra o zajímavosti ze života obojživelníků, plazů, ryb i hmyzu a ing. Lederer ukázal několik nejen dřevokazných hub.

Exkurze byla doprovodnou akcí k výstavě Masožravé rostliny a poukázala na nutnost ochrany masožravých rostlin a jejich biotopů v beskydské krajině. Exkurzi pořádalo Muzeum Beskyd Frýdek-Místek spolu s Moravskoslezskou pobočkou České botanické společnosti.

Text: J. Tkáčiková
Foto: L. Nytra / J. Tkáčiková, Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, 2018.zpět       nahoru       domů       tisk
© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace / realizace nextWEB