Polski


Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace


Acta Musei Beskidensis


Acta Musei Beskidensis
ISSN: 1803-960X
Bibliografická zkratka: Acta Mus. Beskid.
Vydavatel: Muzeum Beskyd Frýdek-Místek
Periodicita: 1 x ročně
Náklad: 250

Rukopisy zasílejte na adresu:
AMB_redakce@muzeumbeskyd.com
amb.muzeumbeskyd@centrum.cz
Muzeum Beskyd, Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek

Acta Musei Beskidensis 2017Acta Musei Beskidensis je odborný recenzovaný časopis, který uveřejňuje původní studie a krátké nálezové zprávy z přírodovědných oborů (biologie, geologie a geomorfologie, pedologie, geografie, lesnictví, ekologie), personálie a zprávy o konferencích.

Relevantní články jsou indexovány v databázi Zoological Record.
Acta Musei Beskidensis jsou pokračováním sborníku Práce a studie Muzea BeskydPráce a studie Muzea Beskyd (Přírodní vědy) (1977–2007, ročníky 1–19), které vycházely zpočátku nepravidelně, od roku 2001 jednou za dva roky. Od roku 2009 časopis vychází každoročně pod názvem Acta Musei Beskidensis.

Obsahy jednotlivých čísel


Redakční rada:

RNDr. Magdaléna Roháčová, Ph.D., Muzeum Beskyd, Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek (vedoucí redaktorka)
Mgr. Šárka Cimalová, Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie, Chittussiho 10, 710 00 Slezská Ostrava
Mgr. Kateřina Janová, Muzeum Beskyd, Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek
Ing. Petra Juřáková, Muzeum Beskyd, Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek
Prof. Ing. Jaroslav Holuša, Ph.D., Česká zemědělská univerzita, v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra ochrany lesa a entomologie, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Prof. Ing. Otakar Holuša, Ph.D. et Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Ústav ochrany lesů a myslivosti, Zemědělská 3, 613 00 Brno
RNDr. Petr Kočárek, Ph.D., Ostravská univerzita v Ostravě, Přírodovědecká fakulta, Katedra biologie a ekologie, Chittussiho 10, 710 00 Slezská Ostrava
Mgr. Karolina Lukášová, Ph.D., Česká zemědělská univerzita, v Praze, Fakulta lesnická a dřevařská, Katedra ochrany lesa a entomologie, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol
Ing. Jiří Vávra, Ostravské muzeum, Lechowiczova 4, 702 00 Ostrava–Fifejdy
Mgr. Petr Wolf, Ph.D., Správa chráněné krajinné oblasti Beskydy, Nádražní 36, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
Technická redaktorka: Mgr. Anna Šobáňová, Muzeum Beskyd, Hluboká 66, 738 01 Frýdek-Místek

Pokyny pro autory (*.docx)

Vzorový článek (*.pdf)

Vzorové Krátké sdělení (*.pdf)

Obsahy jednotlivých čísel

Autorská práva


zpět       nahoru       domů       tisk
© Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, příspěvková organizace / realizace nextWEB